Żądanie zwrotu kosztów nowych części do samochodu uszkodzonego w wyniku wypadku drogowego

Dochodzenie odszkodowania, a więc naprawienia szkody poniesionej w wyniku wypadku komunikacyjnego od zakładu ubezpieczeń następuje na podstawie art. 361 i 363 kodeksu cywilnego.

Zgodnie z ich treścią:

 • 361 k.c. – Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
 • 363 k.c. – Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Jak wynika z treści przedstawionych powyżej przepisów naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej i obejmuje straty, które poszkodowany poniósł. Daje to podstawę do dochodzenia od zakładu ubezpieczeń pełnej kwoty zakupu części niezbędnych do przywrócenia stanu technicznego pojazdu sprzed wypadku, w tym kosztów zakupu części nowych i oryginalnych.

Zakłady ubezpieczeń stoją jednak na stanowisku, że zamontowanie w używanym pojeździe części nowych doprowadzi do wzrostu jego wartości, a więc osiągnięcia w wyniku wypadku korzyści przez poszkodowanego, za którą zakład ubezpieczeń nie ma obowiązku płacić. By temu zaradzić, koszty zakupu nowych części są przez zakłady ubezpieczeń pomniejszane o koszty amortyzacji, tj. zużycia części, które znajdowały się w samochodzie. Koszt ten jest odejmowany od kosztów zakupu części nowych, w wyniku czego poszkodowany otrzymuje niższą kwotę odszkodowania.

Zgodnie z uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt III CZP 80/11, praktyka ta jest niesłuszna i co do zasady niezgodna z prawem gdyż:

 • odpowiedzialny za szkodę ma obowiązek zwrócić poszkodowanemu wszystkie celowe, ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione w celu przywrócenia stanu poprzedniego rzeczy uszkodzonej. Do takich wydatków należy zaś zaliczyć także koszt nowych części i materiałów, jeżeli ich użycie było niezbędne do naprawienia uszkodzonej rzeczy;
 • nie można obarczać poszkodowanego obowiązkiem poszukiwania części zamiennych o stopniu zużycia odpowiadającym okresowi eksploatacji części, które uległy uszkodzeniu;
 • zmniejszenie wysokości odszkodowania należnego poszkodowanemu w drodze odpisów amortyzacyjnych przy zamianie części starych na nowe prowadziłoby do rozłożenia ciężaru przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego pomiędzy poszkodowanego a osobę odpowiedzialną za naprawienie szkody, a ponadto poszkodowany ma prawo nabyć części samochodowe, które pochodzą z pewnego źródła i w związku z tym mają gwarantowaną jakość, zapewniającą bezpieczeństwo pojazdu po jego naprawie;
 • część po połączeniu jej z pojazdem nie może być oceniana jako samodzielny przedmiot obrotu, lecz staje się jednym z elementów, które należy brać pod uwagę, przy ocenie straty poniesionej przez poszkodowanego. Stratę poszkodowanego określamy zaś przez porównanie wartości pojazdu przed zdarzeniem wyrządzającym szkodę i po przywróceniu go do stanu poprzedniego. O tym, że zamontowanie części nowych w miejsce starych prowadzi do bezpodstawnego wzbogacenia poszkodowanego można by mówić, tylko wtedy gdyby spowodowało to wzrost wartości pojazdu jako całości;
 • jeżeli pojazd był naprawiany w związku z wypadkiem, to jego cena ulega obniżeniu. Nie ma więc znaczenia, że zamontowano w nim elementy nowe w miejsce już zużytych. Poszkodowany, który żąda przywrócenia stanu poprzedniego pojazdu, nawet jeżeli otrzymuje odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela, które pokrywa koszty naprawy i nowych części z reguły nie tylko, nie zyskuje, ale biorąc pod uwagę wartość pojazdu jako całości, może, gdyby chciał go sprzedać, ponieść stratę.

Zastosowanie amortyzacji części, a co za tym idzie zwiększenie wartości samochodu po naprawie może być uzasadnione jedynie w przypadku gdy:

 • gdyby chodziło o wykonanie napraw takich uszkodzeń, które istniały przed wypadkiem, albo ulepszeń w stosunku do stanu przed wypadkiem. – Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 listopada 1980 r., sygn. akt III CRN 223/80.
 • ze względu na kompensacyjny charakter odszkodowania naprawa samochodu przez poszkodowanego nie może być źródłem jego wzbogacenia. Jeżeli więc poszkodowany wybrał restytucję, a skutkiem naprawy nastąpił wzrost wartości samochodu, to świadczenie ubezpieczyciela obejmuje pełny koszt naprawy pomniejszony o wzrost wartości samochodu. – Wyrok Sądy Najwyższego z dnia 11 czerwca 2003 r., sygn. akt V CKN 380/01.
 • Jeżeli wymianie podlegały części już znacznie wyeksploatowane i przestarzałe technicznie, a jednocześnie stanowiące znaczną część wartości całego pojazdu, to może się okazać, że w konkretnym przypadku wartość pojazdu po naprawie wzrośnie. Ciężar dowodu w tym zakresie powinien obciążać jednak zakład ubezpieczeń. Skoro bowiem, z reguły wymiana części starych na nowe nie prowadzi do wzrostu wartości samochodu, to tylko wykazanie przez zobowiązanego do ustalenia i wypłaty odszkodowania, że w konkretnym wypadku jest inaczej pozwala na zmniejszenie odszkodowania. – Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt III CZP 80/11.

Podsumowując, poszkodowany ma prawo dochodzić zwrotu całości kosztów zakupu nowych części w miejsce części uszkodzonych w wyniku wypadku komunikacyjnego z polisy OC sprawcy wypadku. Jeżeli zakład ubezpieczeń uważa że w danej sytuacji zamontowanie części nowych doprowadziło do wzrostu wartości pojazdu, musi to udowodnić. Dopiero po udowodnieniu, że wartość pojazdu wzrosła może zastosować amortyzację części lub zmniejszenie wartości należnego odszkodowania.

kontakt: tel: 697 053 659 

e-mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Modyfikacja wysokości świadczeń, Odszkodowanie za pojazd, Wszystkie artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na Żądanie zwrotu kosztów nowych części do samochodu uszkodzonego w wyniku wypadku drogowego

 1. Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. MK pisze:

  witam,
  miałam szkodę likwidowaną z polisy OC sprawcy, w ASO BMW, TU sprawcy nie uznaje oryginalnych części, twierdząc, ze auto nie było serwisowane w ASO. Czy ma do tego prawo? Auto było sprowadzone z zagranicy jako bezwypadkowe, serwis rozbierając je do naprawy potwierdził, że wszystkie części są oryginalne. Niestety, TU nie słucha tych argumentów, jak się przed nimi obronić? Dodam, że w odwołaniu powoływałam się na wytyczną KNF – nie odniesiono się do tego. Proszę o pomoc.

  • Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, zakład ubezpieczeń nie może skutecznie odmówić pokrycia kosztów zakupu oryginalnych części w Pani samochodzie. Jeżeli zakład ubezpieczeń nie uwzględni Pani odwołania, wówczas ma Pani tylko jedno narzędzie – złożyć przeciwko zakładowi ubezpieczeń pozew do Sądu o zapłatę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *