Archiwum kategorii: Definicje

Do ilu lat można się ubiegać o odszkodowanie za wypadek?

Z tego artykułu Do ilu lat można się ubiegać o odszkodowanie za wypadek dowiesz się: kiedy przedawniają się roszczenia osoby poszkodowanej o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek? do ilu lat wstecz można się ubiegać o odszkodowanie za wypadek? jak długo … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | Otagowano | Dodaj komentarz

Renta z tytułu niezdolności do pracy

W sytuacji, w której ubezpieczony jest niezdolny do pracy przysługuje mu konkretne świadczenie, a mianowicie renta z tytułu niezdolności do pracy. Ustawodawca przewidział ją jako swego rodzaju zabezpieczenie dla osób, które w wyniku wypadku lub choroby zawodowej stały się niezdolne … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Renta, Wszystkie artykuły, Wypadek przy pracy | Jeden komentarz

Niezdolność do pracy

Zanim możliwe będzie omówienie zagadnienia jakim jest renta z tytułu niezdolności do pracy, konieczne jest: opisanie samego zjawiska niezdolności do pracy, przyczyn jego powstawania, sposobu w jaki określa się stopień niezdolności do pracy. Z pomocą przychodzi nam ustawa o emeryturach … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Renta, Wszystkie artykuły, Wypadek przy pracy | Jeden komentarz

Do jakiej kwoty odpowiada zakład ubezpieczeń?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a dokładnie art. 13 ust. 2 – w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej odszkodowanie wypłaca się w granicach odpowiedzialności cywilnej podmiotów objętych ubezpieczeniem, nie wyżej jednak niż … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Inne, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | Jeden komentarz

Świadczenia należne w związku z wypadkiem komunikacyjnym z OC sprawcy wypadku

Powszechną wiedzą jest, że w związku z wypadkiem komunikacyjnym osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Pojęcie odszkodowania wiele osób rozumie na różne sposoby, z czego większość z nich w sposób błędny. Mało która osoba poszkodowana wie, jakich … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Modyfikacja wysokości świadczeń, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Postępowanie Sądowe, Renta, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 5 komentarzy

Renta alimentacyjna z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt. „Renta z OC sprawcy wypadku” opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Celem niniejszego artykułu jest natomiast dokładne opisanie renty alimentacyjnej, tj: Podstawy prawnej dochodzenia renty; … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Renta, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Renta wyrównawcza z tytułu utraconego dochodu z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt. „Renta z OC sprawcy wypadku” opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Celem niniejszego artykułu jest natomiast dokładne opisanie renty z tytułu utraconego dochodu, zwanej również … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Renta, Wszystkie artykuły | 3 komentarze

Renta za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt. „Renta z OC sprawcy wypadku” opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Celem niniejszego artykułu jest natomiast dokładne opisanie renty za zmniejszenie się widoków powodzenia na … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Renta, Wszystkie artykuły | 3 komentarze

Renta na zwiększone potrzeby z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt. „Renta z OC sprawcy wypadku” opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Celem niniejszego artykułu jest natomiast dokładne opisanie renty na zwiększone potrzeby, tj: Podstawy prawnej … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Renta, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Czy pojazd nie będący w ruchu może być sprawcą wypadku ?

Zgodnie z definicją z art. 34 § 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz