Archiwum kategorii: Definicje

Komisje lekarskie powoływane przez zakłady ubezpieczeń

W trakcie procesu likwidacji szkody zakłady ubezpieczeń często wysyłają wezwanie do osoby poszkodowanej, by stawiła się we wskazanym terminie na komisje lekarską celem oceny procentowego uszczerbku poniesionego przez nią w wyniku wypadku. Temat komisji lekarskich rodzi wiele pytań ze strony … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Dowody i dokumenty, Modyfikacja wysokości świadczeń, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły | 13 komentarzy

Kto może dochodzić zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej ?

W sierpniu 2008 roku wszedł zaczął obowiązywać art. 446 § 4 kodeksu cywilnego zgodnie z którym: „Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.” Przepis ten stanowi bezpośrednią podstawę prawną do dochodzenia od … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 1 komentarz

Zadośćuczynienie dla członków najbliższej rodziny zmarłego w wypadku przed 3 sierpnia 2008 r.

W obecnym stanie prawnym nie budzi żadnych wątpliwości, że członkom najbliższej rodziny osoby zmarłej w wypadku komunikacyjnym należy się zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC. Podstawą takiej odpowiedzialności jest art. 446 § 4 kodeksu … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 3 komentarze

Termin przedawnienia roszczeń do zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Niniejszy artykuł napisałem w odpowiedzi na wielokrotne pytania odnośnie kiedy przedawnia się możliwość dochodzenia od zakładów ubezpieczeń roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Przedawnienie roszczeń jest instytucją prawa cywilnego uregulowaną w art. 117 i następnych kodeksu cywilnego. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | 1 komentarz

Pojęcie związku przyczynowo – skutkowego w sprawach o odszkodowanie za szkodę wynikającą z wypadku drogowego

Związek przyczynowy jest najważniejszym elementem, który warunkuje powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej. Podstawą odpowiedzialności sprawcy wypadku nie jest wyłącznie wina lub szkoda wyrządzona osobie poszkodowanej. Jeżeli między winą sprawcy wypadku, a szkodą nie uda ustalić związku przyczynowego nie dojdzie do powstania odpowiedzialności … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Inne, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły | 1 komentarz

Zadośćuczynienie pieniężne za śmierć poszkodowanego w wypadku drogowym dla najbliższych członków rodziny

W przypadku śmierci osoby najbliżej w wypadku drogowym można domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Powyższe roszczenie zostało wprowadzone do Kodeksu Cywilnego w dniu 3 sierpnia 2008 roku w art. 446 § 4. Zadośćuczynienie obejmuje szkody niemajątkowe i jest roszczeniem … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 1 komentarz

Zadośćuczynienie za ból, cierpienie i oszpecenie na rzecz osoby poszkodowanej w wypadku drogowym

Często poszkodowanym w wypadku drogowym towarzyszy cierpienie psychiczne i fizyczne. W doktrynie tego typu cierpienia są definiowane jako krzywda. W takim przypadku możemy domagać się zadośćuczynienia, które ma być rekompensatą za nasze ujemne przeżycia wynikające z wyrządzonej szkody. Podstawą prawną … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 1 komentarz

Na czym polega odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody wynikłe z wypadku drogowego?

Niniejszy artykuł ma na celu: wyjaśnienie jakie jest źródło odpowiedzialności za szkody ponoszonej przez zakład ubezpieczeń; przybliżenie jak szeroka jest odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody spowodowane przez ubezpieczonego. Zgodnie z przepisem art. 805 § 2 k.c. zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Renta, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 3 komentarze

Żądanie zwrotu kwoty zapłaconej przez sprawcę wypadku drogowego na rzecz pokrzywdzonych tytułem obowiązku naprawienia szkody

Ten artykuł jest skierowany do sprawcy wypadku drogowego, wobec którego, w wyroku sądu karnego, został nałożony środek karny – obowiązek naprawienia szkody. Wyjaśnię, czy taka osoba może ubiegać się o zwrot uiszczonej na rzecz poszkodowanego kwoty pieniędzy od ubezpieczyciela oraz … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Odszkodowanie, Postępowanie karne, Wszystkie artykuły | 20 komentarzy

Zadośćuczynienie za krzywdę wynikłą z wypadku drogowego

Niniejszy artykuł poświęcę na przybliżenie problematyki zadośćuczynienia za krzywdę wynikłą z wypadku drogowego. Jest to bardzo szeroki temat, który bardziej szczegółowo będę omawiał w kolejnych artykułach. W prawie cywilnym rozróżnia się dwie podstawy wypłaty kwoty pieniędzy dla poszkodowanego w wypadku … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 1 komentarz