Archiwum kategorii: Odszkodowanie

Do jakiej kwoty odpowiada zakład ubezpieczeń?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpiczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a dokładnie art. 13 ust. 2 – w obowiązkowych ubezpiczeniach odpowiedzialności cywilnej oszkodowanie wypłaca się w granicach odpowiedzialności cywilnej podmiotów objętych ubezpieczeniem, nie wyżej jednak niż … Czytaj dalej

Opublikowano Definicje, Inne, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 1 komentarz

Świadczenia należne w związku z wypadkiem komunikacyjnym z OC sprawcy wypadku

Powszechną wiedzą jest, że w związku z wypadkiem komunikacyjnym osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Pojęcie odszkodowania wiele osób rozumie na różne sposoby, z czego większość z nich w sposób błędny. Mało która osoba poszkodowana wie, jakich … Czytaj dalej

Opublikowano Definicje, Modyfikacja wysokości świadczeń, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Postępowanie Sądowe, Renta, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 5 komentarzy

Jak uzyskać wyższą kwotę odszkodowania lub zadośćuczynienia od przyznanej przez zakład ubezpieczeń ?  

W każdym zgłoszeniu szkody określamy wysokość żądanego odszkodowania i zadośuczynienia. Zakład ubezpieczeń wydając decyzję określa w niej wysokość przyznanego odszkodowania i zadośćuczynienia. Zazwyczaj są to kwoty niższe od żądanych pierwotnie w zgłoszeniu szkody przez poszkodowanego. O ile w przypadku odszkodowania, … Czytaj dalej

Opublikowano Modyfikacja wysokości świadczeń, Odszkodowanie, Odwołania i zażalenia, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Postępowanie Sądowe, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 1 komentarz

Niezakończone leczenie a odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek

Osoba poszkodowana w wyniku wypadku drogowego, często przez bardzo długi okres czasu nie może wrócić do pełnej sprawności i normalnego funkcjonowania. Czasem zdarzają się takie sytuacje, gdy leczenie i następująca po nim rehabilitacja trwają przez wiele lat, a ich wyników … Czytaj dalej

Opublikowano Dowody i dokumenty, Modyfikacja wysokości świadczeń, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 7 komentarzy

Zwrot kosztów pogrzebu osoby zmarłej w następstwie wypadku drogowego

Do napisania tego artykułu skłoniła mnie częsta praktyka zakładów ubezpieczeń. Jako podmioty odpowiedzialne za naprawienie szkody zakłady ubezpieczeń systematycznie odmawiają wypłat odszkodowania za poniesione koszty pogrzebu w przypadku śmierci osoby poszkodowanej w wypadku drogowym. W związku z tym warto sprecyzować … Czytaj dalej

Opublikowano Modyfikacja wysokości świadczeń, Odszkodowanie, Wszystkie artykuły | 1 komentarz

Na czym polega odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody wynikłe z wypadku drogowego?

Niniejszy artykuł ma na celu: wyjaśnienie jakie jest źródło odpowiedzialności za szkody ponoszonej przez zakład ubezpieczeń; przybliżenie jak szeroka jest odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody spowodowane przez ubezpieczonego. Zgodnie z przepisem art. 805 § 2 k.c. zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody … Czytaj dalej

Opublikowano Definicje, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Renta, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 3 komentarze

Żądanie zwrotu kwoty zapłaconej przez sprawcę wypadku drogowego na rzecz pokrzywdzonych tytułem obowiązku naprawienia szkody

Ten artykuł jest skierowany do sprawcy wypadku drogowego, wobec którego, w wyroku sądu karnego, został nałożony środek karny – obowiązek naprawienia szkody. Wyjaśnię, czy taka osoba może ubiegać się o zwrot uiszczonej na rzecz poszkodowanego kwoty pieniędzy od ubezpieczyciela oraz … Czytaj dalej

Opublikowano Definicje, Odszkodowanie, Postępowanie karne, Wszystkie artykuły | 20 komentarzy

Zwrot kosztów leczenia w prywatnych placówkach służby zdrowia

Podstawę prawną do dochodzenia przez poszkodowanego w wypadku drogowym od ubezpieczyciela zwrotu kosztów leczenia w prywatnych placówkach służby zdrowia stanowi art. 444 § 1 kodeksu cywilnego zgodnie z którym: W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje … Czytaj dalej

Opublikowano Modyfikacja wysokości świadczeń, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły | 4 komentarze

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu karnym

Poszkodowany w wypadku drogowym ma trzy drogi dochodzenia swoich roszczeń odszkodowawczych: bezpośrednio od ubezpieczyciela z polisy OC posiadacza samochodu; w postępowaniu cywilnym; w ramach postępowania karnego, Należy jednak podkrelić należy, że za szkodę powstałą z tytułu udziału w wypadku, należna … Czytaj dalej

Opublikowano Modyfikacja wysokości świadczeń, Odszkodowanie, Postępowanie karne, Wszystkie artykuły | 1 komentarz

Kiedy zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność cywilną za szkodę wynikłą z wypadku drogowego

Co roku dochodzi do dziesiątek tysięcy wypadków drogowych i jeszcze większej ilości kolizji. Jednak w zdecydowanej większości ich sprawcy nie są narażeni na ponoszenie bezpośredniej odpowiedzialności cywilnej za powstałe w ten sposób szkody. Obowiązek ten spada bowiem na Zakład Ubezpieczeń, … Czytaj dalej

Opublikowano Definicje, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 1 komentarz