Archiwum kategorii: Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń

Wypadek cudzoziemca w Polsce

W swojej praktyce oraz częściej spotykam się z sytuacją, gdy osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym jest cudzoziemiec. W tej sytuacji powstaje wątpliwość, czy szkodę poniesioną przez cudzoziemca w Polsce należy likwidować w jego kraju ojczystym, czy można to zrobić na … Czytaj dalej

Opublikowano Dowody i dokumenty, Inne, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły | 1 komentarz

Ugoda z zakładem ubezpieczeń

W swojej praktyce bardzo często spotykam się z propozycją zawarcia ugody w sprawie ze strony zakładu ubezpieczeń. Również klienci często pytają o taką możliwość, a przede wszystkim o to czy warto ? Tym artykułem postaram się wyjaśnić wszystkie wady i … Czytaj dalej

Opublikowano Modyfikacja wysokości świadczeń, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Renta, Zadośćuczynienie | 8 komentarzy

Do jakiej kwoty odpowiada zakład ubezpieczeń?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpiczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a dokładnie art. 13 ust. 2 – w obowiązkowych ubezpiczeniach odpowiedzialności cywilnej oszkodowanie wypłaca się w granicach odpowiedzialności cywilnej podmiotów objętych ubezpieczeniem, nie wyżej jednak niż … Czytaj dalej

Opublikowano Definicje, Inne, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 1 komentarz

Świadczenia należne w związku z wypadkiem komunikacyjnym z OC sprawcy wypadku

Powszechną wiedzą jest, że w związku z wypadkiem komunikacyjnym osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Pojęcie odszkodowania wiele osób rozumie na różne sposoby, z czego większość z nich w sposób błędny. Mało która osoba poszkodowana wie, jakich … Czytaj dalej

Opublikowano Definicje, Modyfikacja wysokości świadczeń, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Postępowanie Sądowe, Renta, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 5 komentarzy

Jak uzyskać wyższą kwotę odszkodowania lub zadośćuczynienia od przyznanej przez zakład ubezpieczeń ?  

W każdym zgłoszeniu szkody określamy wysokość żądanego odszkodowania i zadośuczynienia. Zakład ubezpieczeń wydając decyzję określa w niej wysokość przyznanego odszkodowania i zadośćuczynienia. Zazwyczaj są to kwoty niższe od żądanych pierwotnie w zgłoszeniu szkody przez poszkodowanego. O ile w przypadku odszkodowania, … Czytaj dalej

Opublikowano Modyfikacja wysokości świadczeń, Odszkodowanie, Odwołania i zażalenia, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Postępowanie Sądowe, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 1 komentarz

Kapitalizacja renty z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt. „Renta z OC sprawcy wypadku” opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Celem niniejszego artykułu jest natomiast dokładne opisanie czym jest i na czym polega kapitalizacja … Czytaj dalej

Opublikowano Modyfikacja wysokości świadczeń, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Renta, Wszystkie artykuły | 1 komentarz

Renta alimentacyjna z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt. „Renta z OC sprawcy wypadku” opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Celem niniejszego artykułu jest natomiast dokładne opisanie renty alimentacyjnej, tj: Podstawy prawnej dochodzenia renty; … Czytaj dalej

Opublikowano Definicje, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Renta, Wszystkie artykuły | 1 komentarz

Renta wyrównawcza z tytułu utraconego dochodu z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt. „Renta z OC sprawcy wypadku” opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Celem niniejszego artykułu jest natomiast dokładne opisanie renty z tytułu utraconego dochodu, zwanej również … Czytaj dalej

Opublikowano Definicje, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Renta, Wszystkie artykuły | 3 komentarze

Renta za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt. „Renta z OC sprawcy wypadku” opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Celem niniejszego artykułu jest natomiast dokładne opisanie renty za zmniejszenie się widoków powodzenia na … Czytaj dalej

Opublikowano Definicje, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Renta, Wszystkie artykuły | 3 komentarze

Renta na zwiększone potrzeby z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt. „Renta z OC sprawcy wypadku” opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Celem niniejszego artykułu jest natomiast dokładne opisanie renty na zwiększone potrzeby, tj: Podstawy prawnej … Czytaj dalej

Opublikowano Definicje, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Renta, Wszystkie artykuły | 1 komentarz