Archiwum kategorii: Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę

Czy pojazd nie będący w ruchu może być sprawcą wypadku ?

Zgodnie z definicją z art. 34 § 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem … Czytaj dalej

Opublikowano Definicje, Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | 1 komentarz

Zaskarżenie postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa

Wiele osób pyta co można zrobić, w sytuacji, w której prokurator wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie wypadku drogowego. Najczęstsze pytania to: Czy postanowienie takie można zaskarżyć? Kto może wnieść zażalenie? Gdzie wnieść zażalenie? W jakim terminie? Jak wygląda … Czytaj dalej

Opublikowano Odwołania i zażalenia, Postępowanie karne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | 46 komentarzy

Termin przedawnienia roszczeń do zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Niniejszy artykuł napisałem w odpowiedzi na wielokrotne pytania odnośnie kiedy przedawnia się możliwość dochodzenia od zakładów ubezpieczeń roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Przedawnienie roszczeń jest instytucją prawa cywilnego uregulowaną w art. 117 i następnych kodeksu cywilnego. … Czytaj dalej

Opublikowano Definicje, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | 1 komentarz

Kiedy zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność cywilną za szkodę wynikłą z wypadku drogowego

Co roku dochodzi do dziesiątek tysięcy wypadków drogowych i jeszcze większej ilości kolizji. Jednak w zdecydowanej większości ich sprawcy nie są narażeni na ponoszenie bezpośredniej odpowiedzialności cywilnej za powstałe w ten sposób szkody. Obowiązek ten spada bowiem na Zakład Ubezpieczeń, … Czytaj dalej

Opublikowano Definicje, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 1 komentarz

Dostęp poszkodowanego w wypadku drogowym do akt sprawy karnej

W sytuacji, gdy przeciwko sprawcy wypadku drogowego wszczęto postępowanie karne, dla osoby poszkodowanej w wypadku, kwestią istotną może okazać się dostęp do akt sprawy tego postępowania, szczególnie w kontekście dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z ubezpieczenia OC. Zastosowanie w tym przypadku znajdują … Czytaj dalej

Opublikowano Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | 1 komentarz

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w sprawie o wypadek drogowy za szkodę wynikającą z siły wyższej

Jak zostało opisane w artykule pt. Zasady odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialność posiadacza pojazdu mechanicznego, a na podstawie umowy ubezpieczenia OC również ubezpieczyciela, jest odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Jest to odpowiedzialność, za sam skutek działania sprawcy niezależnie od wystąpienia winy po jego … Czytaj dalej

Opublikowano Definicje, Inne, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | 1 komentarz

Oświadczenie sprawcy wypadku drogowego, a wypłata odszkodowania i zadośćuczynienia

Jak zostało opisane w artykule pt. Czy wezwać policję na miejsce wypadku drogowego, Postępowanie w razie wypadku drogowego zostało uregulowane w art. 44 ustawy prawo o ruchu drogowym zgodnie, z którym: Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest … Czytaj dalej

Opublikowano Dowody i dokumenty, Odszkodowanie, Odszkodowanie za pojazd, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 3 komentarze

Ogólne warunki ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – O.W.U.

Mnogość rodzajów ubezpieczenia, a przy tym ilość osób korzystających z polis ubezpieczeniowych wymuszają pewną standaryzację warunków ubezpieczenia. Nie inaczej jest w przypadku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W Polsce z roku na rok przybywa samochodów osobowych, ale także innych pojazdów … Czytaj dalej

Opublikowano Definicje, Inne, Odszkodowanie, Renta, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 1 komentarz

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkodę wynikającą z wypadku drogowego spowodowanego przez pijanego kierowcę

Zakład ubezpieczeń w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC kierowcy, odpowiada za każdą szkodę spowodowaną w związku z ruchem pojazdu mechanicznego objętego tym ubezpieczeniem. Dotyczy to również szkody spowodowanej przez kierowcę prowadzącego pojazd pod wpływem alkoholu. Ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu należne mu odszkodowanie … Czytaj dalej

Opublikowano Definicje, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | 1 komentarz

Przypadki wyłączające odpowiedzialność cywilną zakładu ubezpieczeń za szkody wynikłe z wypadku drogowego

Co do zasady w razie zaistnienia szkody z wypadku komunikacyjnego odpowiedzialność ponosi sprawca, a więc w przypadku pojazdów jest to zakład ubezpieczeń, u którego ubezpieczony jest pojazd sprawcy. Możliwe są jednak sytuacje, w których odpowiedzialność ta jest wyłączona. Sytuacje te … Czytaj dalej

Opublikowano Definicje, Inne, Modyfikacja wysokości świadczeń, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 1 komentarz