Archiwum kategorii: Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, gdy do wypadku drogowego doszło z wyłącznej winy osoby trzeciej

Ogólną zasadą odpowiedzialności posiadacza pojazdu wobec innych uczestników ruchu drogowego jest zasada ryzyka. Zasada ta oparta jest o pogląd, że kto posługuje się rzeczą poruszaną za pomocą sił przyrody, a zatem stanowiącą potencjalne zagrożenie dla innych osób, ponosi odpowiedzialność za … Czytaj dalej

Opublikowano Definicje, Modyfikacja wysokości świadczeń, Odszkodowanie, Odszkodowanie za pojazd, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 1 komentarz

Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkodę wyrządzoną przez kierowcę samochodu swojemu dziecku

Często zdarza się, że podczas wypadków samochodowych poszkodowanymi są małe dzieci przewożone przez rodziców bez zapiętych pasów bezpieczeństwa albo bez fotelika. Pojawia się wtedy pytanie, czy Zakład Ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie, a jeśli tak, to czy ma ono być … Czytaj dalej

Opublikowano Definicje, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 1 komentarz

Odpowiedzialność cywilna Zakładu Ubezpieczeń przy wypadku polegającym na zderzeniu się pojazdów

Celem niniejszego artykułu jest: stwierdzenie na jakich zasadach ponosi się odpowiedzialność przy wypadku polegającym na zderzeniu się pojazdów; wskazanie co to jest wypadek polegający na zderzeniu się pojazdów; przedstawienie jakie materiały należy zgromadzić, aby udowodnić winę jednego z kierowców, a … Czytaj dalej

Opublikowano Definicje, Odszkodowanie, Odszkodowanie za pojazd, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 1 komentarz

Na jaki adres należy wysłać zgłoszenie szkody do PZU S.A.?

W celu uzyskania odszkodowania od zakładu ubezpieczeń należy przede wszystkim jak najszybciej zgłosić zaistniałą szkodę. Od tego czasu zakład ubezpieczeń powinien w ciągu 30 dni podjąć decyzję odnośnie wypłaty oraz wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesioną szkodę i wypłacić należną … Czytaj dalej

Opublikowano Definicje, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | 1 komentarz

Obniżenie odszkodowania za szkodę poniesioną w wypadku drogowym przez pasażera nietrzeźwego kierowcy

Spośród wszystkich wypadków komunikacyjnych w Polsce niemal 12% jest powodowanych przez nietrzeźwych kierowców. Zdarza się, że  obrażeń ciała doznają w takich wypadkach pasażerowie nietrzeźwych kierowców. Jako poszkodowani w wypadku drogowym takie osoby mogą domagać się stosownego odszkodowania od sprawcy wypadku, czyli nietrzeźwego … Czytaj dalej

Opublikowano Definicje, Modyfikacja wysokości świadczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 1 komentarz

Zasady odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę

W polskim prawie cywilnym rozróżniamy trzy zasady, czyli podstawy  odpowiedzialności   cywilnej za wyrządzenie szkody: Zasadę winy; Zasadę ryzyka; Zasadę słuszności  Odpowiedzialność na zasadzie winy jest główną i najczęstszą podstawą odpowiedzialności. Polskie prawo nie definiuje pojęcia winy, jednak winę można opisać … Czytaj dalej

Opublikowano Definicje, Inne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | 11 komentarzy

Jak aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku drogowego?

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku samochodowym, Policja, która jest organem właściwym do prowadzenia dochodzenia w sprawie spowodowania wypadku drogowego, ma obowiązek pouczyć Cię o przysługujących Ci prawach. Funkcjonariusze Policji powinni wręczyć Ci pisemne pouczenie, na które składa się lista przepisów … Czytaj dalej

Opublikowano Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | 7 komentarzy

Jak zawiadomić o przestępstwie spowodowania wypadku drogowego?

Jeżeli wziąłeś udział w wypadku samochodowym, w pierwszej kolejności po zdarzeniu powinieneś ocenić, jakich obrażeń ciała doznali jego uczestnicy.  Po oszacowaniu obrażeń uczestników  zadzwoń pod nr alarmowy Policji (tel. 997 lub 112) i poinformuj dyspozytora o zaistniałym zdarzeniu. Pamiętaj również, … Czytaj dalej

Opublikowano Postępowanie karne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | 7 komentarzy

Co zrobić, gdy sprawca wypadku drogowego nie przyznaje się do jego spowodowania?

Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie sposobu postępowania w sytuacji, kiedy sprawca wypadku drogowego nie przyznaje się do odpowiedzialności za popełniony czyn. Z mojego doświadczenia wynika, iż osoby poszkodowane w wypadkach, nie wiedzą, jakie środki przedsięwziąć w sytuacji, kiedy sprawca nie przyznaje … Czytaj dalej

Opublikowano Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | 1 komentarz

Odwołanie przez sprawcę kolizji oświadczenia o spowodowaniu kolizji drogowej

Podpisane przez sprawcę kolizji drogowej oświadczenie, w którym: sprawca kolizji drogowej przyznaje się do spowodowania kolizji i opisuje jej przebieg oraz sprawca kolizji potwierdza zakres uszkodzeń samochodu kierowanego przez osobę poszkodowaną w wyniku kolizji drogowej jest dokumentem wystarczającym do  uzyskania przez … Czytaj dalej

Opublikowano Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | 234 komentarze