Archiwum kategorii: Zadośćuczynienie

Ugoda z zakładem ubezpieczeń

W swojej praktyce bardzo często spotykam się z propozycją zawarcia ugody w sprawie ze strony zakładu ubezpieczeń. Również klienci często pytają o taką możliwość, a przede wszystkim o to czy warto ? Tym artykułem postaram się wyjaśnić wszystkie wady i … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Modyfikacja wysokości świadczeń, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Renta, Zadośćuczynienie | 8 komentarzy

Do jakiej kwoty odpowiada zakład ubezpieczeń?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a dokładnie art. 13 ust. 2 – w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej odszkodowanie wypłaca się w granicach odpowiedzialności cywilnej podmiotów objętych ubezpieczeniem, nie wyżej jednak niż … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Inne, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | Jeden komentarz

Świadczenia należne w związku z wypadkiem komunikacyjnym z OC sprawcy wypadku

Powszechną wiedzą jest, że w związku z wypadkiem komunikacyjnym osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Pojęcie odszkodowania wiele osób rozumie na różne sposoby, z czego większość z nich w sposób błędny. Mało która osoba poszkodowana wie, jakich … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Modyfikacja wysokości świadczeń, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Postępowanie Sądowe, Renta, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 5 komentarzy

Jak uzyskać wyższą kwotę odszkodowania lub zadośćuczynienia od przyznanej przez zakład ubezpieczeń ?  

W każdym zgłoszeniu szkody określamy wysokość żądanego odszkodowania i zadośćuczynienia. Zakład ubezpieczeń wydając decyzję określa w niej wysokość przyznanego odszkodowania i zadośćuczynienia. Zazwyczaj są to kwoty niższe od żądanych pierwotnie w zgłoszeniu szkody przez poszkodowanego. O ile w przypadku odszkodowania, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Modyfikacja wysokości świadczeń, Odszkodowanie, Odwołania i zażalenia, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Postępowanie Sądowe, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | Jeden komentarz

Niezakończone leczenie a odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek

Osoba poszkodowana w wyniku wypadku drogowego, często przez bardzo długi okres czasu nie może wrócić do pełnej sprawności i normalnego funkcjonowania. Czasem zdarzają się takie sytuacje, gdy leczenie i następująca po nim rehabilitacja trwają przez wiele lat, a ich wyników … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Modyfikacja wysokości świadczeń, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 7 komentarzy

Kto może dochodzić zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej ?

W sierpniu 2008 roku wszedł zaczął obowiązywać art. 446 § 4 kodeksu cywilnego zgodnie z którym: „Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.” Przepis ten stanowi bezpośrednią podstawę prawną do dochodzenia od … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | Jeden komentarz

Zadośćuczynienie dla członków najbliższej rodziny zmarłego w wypadku przed 3 sierpnia 2008 r.

W obecnym stanie prawnym nie budzi żadnych wątpliwości, że członkom najbliższej rodziny osoby zmarłej w wypadku komunikacyjnym należy się zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC. Podstawą takiej odpowiedzialności jest art. 446 § 4 kodeksu … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 3 komentarze

Zadośćuczynienie pieniężne za śmierć poszkodowanego w wypadku drogowym dla najbliższych członków rodziny

W przypadku śmierci osoby najbliżej w wypadku drogowym można domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Powyższe roszczenie zostało wprowadzone do Kodeksu Cywilnego w dniu 3 sierpnia 2008 roku w art. 446 § 4. Zadośćuczynienie obejmuje szkody niemajątkowe i jest roszczeniem … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | Jeden komentarz

Zadośćuczynienie za ból, cierpienie i oszpecenie na rzecz osoby poszkodowanej w wypadku drogowym

Często poszkodowanym w wypadku drogowym towarzyszy cierpienie psychiczne i fizyczne. W doktrynie tego typu cierpienia są definiowane jako krzywda. W takim przypadku możemy domagać się zadośćuczynienia, które ma być rekompensatą za nasze ujemne przeżycia wynikające z wyrządzonej szkody. Podstawą prawną … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | Jeden komentarz

Na czym polega odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody wynikłe z wypadku drogowego?

Niniejszy artykuł ma na celu: wyjaśnienie jakie jest źródło odpowiedzialności za szkody ponoszonej przez zakład ubezpieczeń; przybliżenie jak szeroka jest odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody spowodowane przez ubezpieczonego. Zgodnie z przepisem art. 805 § 2 k.c. zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Renta, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 3 komentarze