Archiwum kategorii: Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie za krzywdę wynikłą z wypadku drogowego

Niniejszy artykuł poświęcę na przybliżenie problematyki zadośćuczynienia za krzywdę wynikłą z wypadku drogowego. Jest to bardzo szeroki temat, który bardziej szczegółowo będę omawiał w kolejnych artykułach. W prawie cywilnym rozróżnia się dwie podstawy wypłaty kwoty pieniędzy dla poszkodowanego w wypadku … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 1 komentarz

Kiedy zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność cywilną za szkodę wynikłą z wypadku drogowego

Co roku dochodzi do dziesiątek tysięcy wypadków drogowych i jeszcze większej ilości kolizji. Jednak w zdecydowanej większości ich sprawcy nie są narażeni na ponoszenie bezpośredniej odpowiedzialności cywilnej za powstałe w ten sposób szkody. Obowiązek ten spada bowiem na Zakład Ubezpieczeń, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 1 komentarz

Zadośćuczynienie na rzecz członków najbliższej rodziny zmarłego wskutek wypadku drogowego

Podstawę dochodzenia zadośćuczynienia po śmierci poszkodowanego przez członków jego najbliższej rodziny stanowi art. 446 § 4 kodeksu cywilnego zgodnie, z którym: „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.” Zadośćuczynienie z art. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 1 komentarz

Oświadczenie sprawcy wypadku drogowego, a wypłata odszkodowania i zadośćuczynienia

Jak zostało opisane w artykule pt. Czy wezwać policję na miejsce wypadku drogowego, Postępowanie w razie wypadku drogowego zostało uregulowane w art. 44 ustawy prawo o ruchu drogowym zgodnie, z którym: Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Odszkodowanie, Odszkodowanie za pojazd, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 3 komentarze

Procentowy uszczerbek na zdrowiu a wysokość odszkodowania

Każda osoba, która została poszkodowana w wypadku samochodowym chciałaby wiedzieć orientacyjnie, jakie odszkodowanie uzyska. Pojęcie uszczerbku na zdrowiu w dużej mierze ułatwia określenie wysokości odszkodowania. Jednak to pojęcie nie zostało zdefiniowane ustawowo. Wzorując się jednak na kodeksie karnym należy przyjąć, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Modyfikacja wysokości świadczeń, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 3 komentarze

Ogólne warunki ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – O.W.U.

Mnogość rodzajów ubezpieczenia, a przy tym ilość osób korzystających z polis ubezpieczeniowych wymuszają pewną standaryzację warunków ubezpieczenia. Nie inaczej jest w przypadku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W Polsce z roku na rok przybywa samochodów osobowych, ale także innych pojazdów … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Inne, Odszkodowanie, Renta, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 1 komentarz

Jaki czas na wypłatę odszkodowania ma zakład ubezpieczeń?

Powszechną praktyką zakładów ubezpieczeń jest zwlekanie z wypłatą odszkodowań. Ubezpieczyciele chwytają się wszystkich możliwych sposobów, aby przedłużyć ustawowy termin, w którym muszą wypłacić należne odszkodowanie. Termin ten, zgodnie z art. 817 § 1 kodeksu cywilnego wynosi 30 dni licząc od … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Inne, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 1 komentarz

Przypadki wyłączające odpowiedzialność cywilną zakładu ubezpieczeń za szkody wynikłe z wypadku drogowego

Co do zasady w razie zaistnienia szkody z wypadku komunikacyjnego odpowiedzialność ponosi sprawca, a więc w przypadku pojazdów jest to zakład ubezpieczeń, u którego ubezpieczony jest pojazd sprawcy. Możliwe są jednak sytuacje, w których odpowiedzialność ta jest wyłączona. Sytuacje te … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Inne, Modyfikacja wysokości świadczeń, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 1 komentarz

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, gdy do wypadku drogowego doszło z wyłącznej winy osoby trzeciej

Ogólną zasadą odpowiedzialności posiadacza pojazdu wobec innych uczestników ruchu drogowego jest zasada ryzyka. Zasada ta oparta jest o pogląd, że kto posługuje się rzeczą poruszaną za pomocą sił przyrody, a zatem stanowiącą potencjalne zagrożenie dla innych osób, ponosi odpowiedzialność za … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Modyfikacja wysokości świadczeń, Odszkodowanie, Odszkodowanie za pojazd, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 1 komentarz

Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkodę wyrządzoną przez kierowcę samochodu swojemu dziecku

Często zdarza się, że podczas wypadków samochodowych poszkodowanymi są małe dzieci przewożone przez rodziców bez zapiętych pasów bezpieczeństwa albo bez fotelika. Pojawia się wtedy pytanie, czy Zakład Ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie, a jeśli tak, to czy ma ono być … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 1 komentarz