Co zrobić gdy obrażenia ciała osoby poszkodowanej w wypadku drogowym okażą się poważne?

Jak zostało opisane w artykule pt. Czy wezwać policję na miejsce wypadku drogowego, zgodnie z art. 44 ustawy prawo o ruchu drogowym, obowiązek wezwania Policji na miejsce wypadku istnieje wyłącznie w sytuacji, gdy w wyniku wypadku, co najmniej jeden z jego uczestników zostaje zabity lub ranny.

Jeżeli żaden z uczestników zdarzenia nie został ranny lub zabity mamy do czynienia z kolizją drogową. Kolizja drogowa to potoczne określenie wykroczenia spowodowania wypadku drogowego, uregulowanego w art. 86 § 1 k.w. w wyniku którego obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia będą trwały krócej niż 7 dni. Zgodnie z tym przepisem kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. Jest to potoczna definicja kolizji drogowej, gdyż pojęcie to nie występuję ani w ustawie prawo o ruchu drogowym ani kodeksie wykroczeń.

W przypadku uczestniczenia w kolizji drogowej należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia za pomocą trójkąta ostrzegawczego i usunąć pojazdy tak by nie blokowały przejazdu. Jeżeli okoliczności zdarzenia i wina sprawcy nie budzą wątpliwości nie ma konieczności wzywania Policji i można poprzestać na sporządzeniu oświadczenia sprawcy. Dobrze byłoby wykonać również kilka zdjęć uczestniczących w kolizji pojazdów, co usprawni proces wypłaty odszkodowania.

W sytuacji, w której w wyniku zdarzenia którykolwiek z uczestników zostaje ranny lub zabity mamy do czynienia z wypadkiem drogowym. Wypadek komunikacyjny to zdarzenie, które miało miejsce w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, a wypadek ten wynikał z naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Natomiast skutkiem jaki nastąpił w wyniku naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego musi być spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia pokrzywdzonego trwające dłużej niż 7 dni.

Jeżeli jednak okaże się, że obrażenia ciała osoby poszkodowanej w wypadku drogowym okażą się poważne, wówczas każdy uczestnik wypadku drogowego ma obowiązek wezwać pogotowie oraz Policję i poczekać na miejscu wypadku, aż do ich przybycia, gdyż nawet nieumyślne spowodowanie wypadku jest przestępstwem uregulowanym w art. 177 kodeksu karnego, które w swojej najlżejszej formie jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego o sygn. akt II K 110/02 z dnia 11 czerwca 2002 r. – Obowiązek pozostania sprawcy wypadku na miejscu zdarzenia służyć ma przede wszystkim ułatwieniu wszechstronnego wyjaśnienia przebiegu wypadku i ochronie interesów wymiaru sprawiedliwości oraz cywilnoprawnych interesów podmiotów uczestniczących w zdarzeniu.

Ściganie sprawcy przestępstwa wypadku drogowego następuje z urzędu, tak więc wola poszkodowanego nie ma tutaj żadnego znaczenia, a Policja musi dokładnie zbadać i wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Z tego powodu w przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia np. za pomocą trójkąta ostrzegawczego, ale pod żadnym pozorem nie można ruszać pojazdów uczestniczących w zdarzeniu. Wszystkie dalsze czynności wykonają już funkcjonariusze Policji, którzy zbadają przebieg zdarzenia, ustalą jego sprawcę, a następnie spiszą jego przebieg i skutki, a pracownicy pogotowia udzielą niezbędnej pomocy osobom, które ucierpiały w wyniku wypadku.

To czy obrażenia ciała odniesione w wypadku spowodowały naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni określi powołany w sprawie biegły sądowy, na podstawie dokumentacji medycznej poszkodowanego. Poszkodowanemu przysługuje prawo do udziału w toczącym się postępowaniu karnym, jak również prawo zapoznawania się z aktami tej sprawy i uczestniczenia w rozprawach i posiedzeniach.

 Z perspektywy dochodzenia odszkodowania najważniejsze jest czy sprawca przyznał się do winy, czy jego wina zostanie dopiero stwierdzona w procesie Sądowym, gdyż od momentu ustalenia winy sprawcy, powstaje odpowiedzialność jego ubezpieczyciela. Przez cały proces leczenia i rehabilitacji należy zbierać wszystkie dokumenty potwierdzające ponoszone przez poszkodowanego koszty i wydatki oraz dokumentację medyczną.

Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłaty odszkodowania w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody. Dlatego też im wcześniej otrzyma zgłoszenie szkody, tym wcześniej wypłaci należne odszkodowanie, a przynajmniej jego pierwszą część.

kontakt: tel: 697 053 659 

e-mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Definicje, Postępowanie karne, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Co zrobić gdy obrażenia ciała osoby poszkodowanej w wypadku drogowym okażą się poważne?

  1. Drodzy Czytelnicy
    Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
    Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

    Pozdrawiam
    Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *