Czy wezwać Policję na miejsce wypadku drogowego lub kolizji drogowej?

Postępowanie w razie wypadku drogowego lub kolizji drogowej zostało uregulowane w art. 44 ustawy prawo o ruchu drogowym zgodnie, z którym: 

Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

 1. zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 2. przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
 3. niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
 4. podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

 1. udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję;
 2. nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
 3. pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

Jak wynika z przedstawionego powyżej przepisu obowiązek wezwania Policji na miejsce wypadku istnieje wyłącznie w sytuacji, kiedy choć jeden z uczestników wypadku jest ranny lub zabity.

Opierając się na zawodowym doświadczeniu doradzam wezwanie Policji na miejsce kolizji drogowej w następujących przypadkach: 

 • sprawca kolizji drogowej jest lub może znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 • uszkodzenia pojazdu są poważne;
 • występują jakiekolwiek wątpliwości bądź rozbieżności co do okoliczności spowodowania kolizji, w szczególności gdy sprawca kolizji nie przyznaje się do jej spowodowania
 • sprawca kolizji nie przedstawił polisy ubezpieczenia OC.

W pozostałych przypadkach to od uczestników kolizji drogowej zależy czy:

 • wezwać Policję by przeprowadziła na miejscu wypadku niezbędne czynności i ukarała sprawcę kolizji mandatem

           czy też

 • odstąpić od wezwania Policji i spisać oświadczenie sprawcy kolizji i na tej podstawie dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela.

Zarówno wezwanie Policji, jak i spisanie oświadczenia ma  swoje wady i zalety, na których podstawie należy podjąć decyzję. 

Spisanie oświadczenia ma następując zalety:

 • dokładne obejrzenie pojazdów uczestniczących w kolizji oraz spisanie oświadczenia trwa maksymalnie ok. pół godziny, więc stanowi dużą oszczędność czasu, gdyż na przyjazd Policji czasem trzeba czekać nawet kilka godzin, a wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia i wystawienie mandatu karnego również potrwają przynajmniej godzinę czasu;
 • pisemne oświadczenie uczestników kolizji drogowej jest wystarczające do uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela;
 • sprawca kolizji, który przyznaje się do jej spowodowania  i odpowiedzialności za uszkodzenie pojazdów, unika mandatu karnego i punktów karnych.

Do wad spisania oświadczenia o przebiegu kolizji drogowej i zakresu uszkodzeń pojazdów należy zaliczyć:

 • brak urzędowego dokumentu potwierdzającego przebieg kolizji, zakres uszkodzeń pojazdów i winę sprawcy;
 • sprawca kolizji drogowej, który spisał oświadczenie może je potem odwołać, co prowadzi do powstania problemów z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczyciela i wypłatą odszkodowania;
 • uczestnicy kolizji drogowej mogą zmieniać zakres wskazanych uszkodzeń pojazdów lub ubezpieczyciel może kwestionować powstanie niektórych uszkodzeń pojazdu, gdy poweźmie wątpliwość czy powstały one w wyniku zaistniałej kolizji;
 • brak właściwych informacji w spisanym oświadczeniu może spowodować odmowę wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Wezwanie Policji na miejsce kolizji drogowej ma następujące zalety:

 • przebieg zdarzenia, uszkodzenia pojazdów oraz wina sprawcy są stwierdzone urzędowym dokumentem, wystawionym przez Policje zaświadczeniem potwierdzającym przebieg kolizji  z ustaleniem sprawcy kolizji
 • sprawca kolizji,  który przyjmie mandat nie może go już później anulować. Może jedynie złożyć wniosek do Sądu o uchylenie mandatu, co skutkuje zbadaniem sprawy kolizji drogowej przez Sąd i wydaniem w tej sprawie wyroku;
 • uszkodzenia samochodów poza opisem w notatce policyjnej są udokumentowane na zdjęciach zrobionych przez policjantów, co daje możliwość późniejszej dokładnej weryfikacji stanu pojazdów po kolizji.

Wezwanie Policji na miejsce kolizji drogowej ma też swoje wady:

 • trwa znacznie dłużej niż samo spisanie oświadczenia;
 • sprawca kolizji chcąc uniknąć mandatu i punktów karnych może odmówić przyjęcia mandatu i skierować sprawę do Sądu, co może przedłużyć wypłatę odszkodowania do czasu wydania przez Sąd prawomocnego wyroku. 
 • Policjanci nie są związani opinią uczestników kolizji i mogą ocenić zdarzenie inaczej niż jego uczestnicy.

Podsumowując, to, czy lepiej wezwać Policję na miejsce zdarzenia czy poprzestać na spisaniu oświadczenia zależy od okoliczności kolizji i stanowiska stron, które w nim uczestniczą.

Jeżeli uszkodzenia samochodów nie są znaczne, przebieg kolizji jest bezsporny, a sprawca kolizji przyznaje się do jej spowodowania i przedstawił polisę ubezpieczenia OC, wówczas można poprzestać na spisaniu oświadczenia.

Jeżeli jednak uszkodzenia pojazdów są poważne,  nie można dokładnie określić ich zakresu lub występują jakiekolwiek inne wątpliwości, czy rozbieżności pomiędzy uczestnikami kolizji co jej przebiegu należy wezwać Policję by dokładnie wyjaśniła zaistniałą sytuację i sporządziła notatkę urzędową, zdjęcia miejsca kolizji i uszkodzeń samochodów oraz wystawiła mandat karny sprawcy kolizji. Ten tryb postępowania w razie kolizji drogowej eliminuje ryzyko potencjalnych problemów przy wypłacie odszkodowania dla osoby poszkodowanej.

kontakt: tel: 697 053 659 

e-mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Czy wezwać Policję na miejsce wypadku drogowego lub kolizji drogowej?

 1. admin pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *