Czy zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przyczyny i okoliczności wypadku?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2002 r. sygn. akt V CKN 1134/00 „Obowiązek wypłaty przez zakład ubezpieczeń odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, który wyrządził szkodę, powstaje nie z chwilą uprawomocnienia się wyroku karnego ustalającego winę sprawy wypadku, lecz generalnie rzecz biorąc, z chwilą najwcześniejszego, jak to możliwe, wyjaśnienia przez zakład ubezpieczeń okoliczności wypadku. Zakład ten bowiem, zgodnie art. 817 k.c., ma obowiązek, po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku, ustalenia przesłanek swojej odpowiedzialności, to znaczy aktywnego, samodzielnego wyjaśnienia okoliczności wypadku i wysokości szkody. Nie może obowiązku tego przerzucać na inne podmioty i biernie oczekiwać na wynik postępowania karnego”.

Na podstawie powyższego orzeczenia SN należy stwierdzić, że zakład ubezpieczeń jako podmiot profesjonalny jest zobowiązany do ustalenia przesłanek swojej odpowiedzialności. Wobec swojego profesjonalnego charakteru zakład ubezpieczeń jest w stanie sprawnie przeprowadzić postępowanie likwidacyjne we własnym zakresie – korzystając z pomocy kadry profesjonalistów. Ponadto Sąd Najwyższy uznał, że przepis art. 817 § 1 k.c. nie upoważnia ubezpieczyciela do zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego dotyczącego wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył kierowca chroniony umową ubezpieczenia OC. A co za tym idzie zakład ubezpieczeń jako podmiot profesjonalny w zakresie swojej działalności powinien dążyć do wyjaśnienia okoliczności swojej odpowiedzialności oraz ustalić wysokość szkody poniesionej przez poszkodowanego, a następnie wypłacić stosowne odszkodowania.

Podsumowując zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w który ma za zadnia ustalić przesłanki swojej odpowiedzialności, wyjaśnienie okoliczności wypadku oraz ustalić wysokość szkody poniesionej przez poszkodowanego.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk 

kontakt: nr tel. kom. +48 697 053 659 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *