Czy zakład ubezpieczeń może pomniejszyć wypłatę odszkodowania na rzecz osoby poszkodowanej w wypadku drogowym o kwotę wypłaconą z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW?

W dzisiejszych czasach wiele osób korzysta z dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.

Osoba objęta dobrowolnym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW, która  ulegnie wypadkowi komunikacyjnemu, może się domagać wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia z dwóch źródeł:

 • od sprawcy wypadku drogowego lub zakładu ubezpieczeń w ramach polisy OC, tj. odpowiedzialności cywilnej posiadacza samochodu, którym kierował sprawca wypadku

oraz

 • od zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych NNW

Częstą praktyką zakładów ubezpieczeń jest zmniejszanie przyznanej kwoty odszkodowania o sumę wypłaconą osobie poszkodowanej w wypadku drogowym z tytułu ubezpieczenia NNW. Takie działanie nie znajduje podstaw w przepisach prawa cywilnego, jednak praktyka ta była na tyle powszechna, że stała się przedmiotem orzeczeń sądowych.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2003 r., (V CKN 1668/2000)„Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest szczególną postacią odpowiedzialności cywilnej, a prawo ubezpieczeń majątkowych jest częścią prawa odszkodowawczego. Pojęcie odszkodowania jest w prawie ubezpieczeniowym takie same jak w innych działach prawa odszkodowawczego i służy naprawieniu powstałej szkody.”

Celem odszkodowania jest w związku z tym pełne naprawienie powstałej szkody.

Ponieważ jednak zakłady ubezpieczeń przyjmowały, że powstała w wypadku komunikacyjnym szkoda była częściowo naprawiona na skutek wypłaty poszkodowanemu ubezpieczenia NNW, niekiedy dochodziło do zaniżania wysokości odszkodowania o tę właśnie kwotę.

W związku z tym kwestią tą zajął się Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 22 czerwca 2005 r. uznał, że „co do zasady nie ma podstaw do obniżenia należnemu poszkodowanemu zadośćuczynienia (art. 445 § 1 k.c.) o otrzymane z ubezpieczenia społecznego jednorazowe odszkodowanie, jeżeli zostało ono zużyte na pokrycie kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała, co spowodowało zmniejszenie odszkodowania (art. 444 § 1 k.c.), obniżonego następnie o kwotę odpowiadająca stopniowi przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody (art. 362 k.c.)”. (I PK 253/2004).

Tym samym przy wypłacaniu odszkodowania ubezpieczyciel nie może co do zasady dokonywać potrącenia kwoty przysługującej z tytułu ubezpieczenia NNW. 

kontakt: tel: 697 053 659 

e-mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Modyfikacja wysokości świadczeń, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na Czy zakład ubezpieczeń może pomniejszyć wypłatę odszkodowania na rzecz osoby poszkodowanej w wypadku drogowym o kwotę wypłaconą z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW?

 1. admin pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. Janek pisze:

  Co w przypadku, gdy poszkodowany posiada polisę na życie, która przewiduje wypłatę odszkodowania np. za pobyt w szpitalu, za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, a jednocześnie występuje z roszczenie o zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku? czy wówczas to zadośćuczynienie powinno być pomniejszone o kwotę wypłaconego odszkodowania za to samo zdarzenie?

  • Szanowny Panie

   świadczenie wypłacone z polisy na życie nie pomniejsza świadczeń należnych z polisy OC sprawcy wypadku.
   Można spokojnie starać się równocześnie o uzyskanie obu tych świadczeń w pełnej wysokości.

   Co więcej, w przypadku wypadku śmiertelnego zasiłek pogrzebowy otrzymany z ZUS, również nie pomniejsza należnej z OC sprawcy wypadku kwoty odszkodowania z tytułu poniesionych przez najbliższą rodzinę kosztów pogrzebu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *