Czy Zakład Ubezpieczeń może wstrzymać wypłatę odszkodowania do zakończenia postępowania karnego w sprawie o wypadek drogowy?

Zdarza się, że zakłady ubezpieczeń zwlekają z decyzją o wypłacie  na rzecz osoby poszkodowanej  w wypadku drogowym odszkodowania aż do czasu zakończenia postępowania karnego  przeciwko sprawcy wypadku.  Taka praktyka zakładów ubezpieczeń jest nieprawidłowa. Postępowanie karne może trwać nawet kilka lat i oczekiwanie na prawomocny wyrok skazujący sprawcę wypadku skutkowałoby niczym nieuzasadnionym opóźnieniem w wypłacie świadczeń odszkodowawczych.

Jak słusznie wskazał Sąd Apelacyjny w Poznaniu w postanowieniu z dnia 8 stycznia 1997 r., że żaden przepis prawa z zakresu ubezpieczeń nie utożsamia kwestii wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia wysokości szkody z koniecznością wyczekiwania na opinię biegłego sądowego i wyrok sądowy. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, by wyjaśnienie powyższych okoliczności nastąpiło w drodze tzw. likwidacji szkody przeprowadzonej przez organy zakładu ubezpieczeń. Celem postępowania likwidacyjnego jest m.in. ustalenie wysokości szkody i świadczenia zakładu ubezpieczeń. To właśnie w postępowaniu likwidacyjnym winno nastąpić ustalenie wysokości odszkodowania, a rolą sądu w ewentualnym procesie jest kontrola prawidłowości ustalenia wysokości odszkodowania ( SA w Poznaniu I ACa 52/96).

Podobnie Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 stycznia 2000 r. (III CKN 1105/98) wskazał, iż działalność ubezpieczeniowa ma charakter profesjonalny, dlatego też ubezpieczyciel ma obowiązek przeprowadzić postępowanie likwidacyjne we własnym zakresie, korzystając z wyspecjalizowanej kadry oraz – w razie potrzeby – z pomocy rzeczoznawców. Po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku zakład ubezpieczeń obowiązany jest do ustalenia przesłanek swojej odpowiedzialności oraz do zbadania okoliczności dotyczących wysokości szkody. Tego obowiązku ubezpieczyciel nie może przerzucić na inne podmioty. W szczególności nie może on biernie oczekiwać na wynik postępowania karnego dotyczącego zdarzenia wywołującego odpowiedzialność ubezpieczeniową, a jeżeli tak postąpi, to narazi się na odpowiedzialność wobec wierzyciela za zwłokę w wykonaniu zobowiązania.

Zgodnie z art. 817 § 1 i 2 k.c ubezpieczyciel zobowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku i zgłoszenia szkody przez osobę uprawnioną do wypłaty odszkodowania. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.

Powołany przepis art. 817 § 2 k.c nie upoważnia ubezpieczyciela do zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego dotyczącego wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył kierowca ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

Podsumowując, wierzytelności poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym wobec zakładu ubezpieczeń wynikają z ustawowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, a nie z czynu niedozwolonego, który stanowi jedynie podstawę odpowiedzialności sprawcy szkody, nie zaś ubezpieczyciela (wyrok SN z dnia 19 września 2002 r. , V CKN 1134/00, Legalis nr 59680).

Jedynie w szczególnie uzasadnionych zawiłością sprawy przypadkach zakład Ubezpieczeń może czekać z wypłatą odszkodowania do zakończenia postępowania karnego. Ten wyjątek przyjęty w art. 14 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych pozwala na wydłużenie procesu likwidacji ponad 90 dni tylko w wyjątkowych sytuacjach np. w sytuacji, kiedy przeciwko wszystkim uczestnikom wypadku drogowego i toczy się postępowanie karne, a okoliczności są niemożliwe do ustalenia np. w związku ze sprzecznymi oświadczeniami uczestników i koniecznością przesłuchania świadków.

Autorzy: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i  Aplikant Adwokacki Patrycja Ponikowska

kontakt: tel: 697 053 659 lub 22 629 00 36

e-mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii Odszkodowanie, Postępowanie karne, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Czy Zakład Ubezpieczeń może wstrzymać wypłatę odszkodowania do zakończenia postępowania karnego w sprawie o wypadek drogowy?

 1. admin pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *