Jak należy zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń szkodę wynikającą z wypadku drogowego?

Zakład Ubezpieczeń nigdy nie wszczyna postępowania likwidacyjnego zmierzającego do wypłaty odszkodowania osobie poszkodowanej w wypadku drogowym z urzędu, tzn. bez wcześniejszego zgłoszenia szkody przez osobę poszkodowaną .

Zgłoszenie szkody należy do obowiązków osoby poszkodowanej, tzn. do osoby, która na skutek wypadku doznała obrażeń ciała albo do członków rodziny osoby zmarłej w następstwie wypadku drogowego. Dopiero z tą chwilą, tj. z chwilą zgłoszenia szkody rozpoczyna się postępowanie likwidacyjne przed Zakładem Ubezpieczeń.

Osoba poszkodowana w wyniku wypadku drogowego może zgłosić szkodę osobiście, jak również poprzez ustanowionego przez nią pełnomocnika.

O tym, w jakiej formie zgłosić szkodę do Zakładu Ubezpieczeń, decyduje osoba poszkodowana na skutek wypadku drogowego, tzn. Zakład Ubezpieczeń nie może jej narzucić formy, w jakiej należy dokonać zgłoszenia szkody.

Osoba uprawniona do wypłaty odszkodowania może dokonać zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń szkody w jeden z następujących sposobów:

 • pisemnie za pośrednictwem poczty,
 • mailowo,
 • faksem,
 • telefonicznie
 •  osobiście w oddziale Zakładu Ubezpieczeń.

Pomimo kilku dostępnych form, w jakich można zgłosić szkodę doradzam wybór formy pisemnej. Najlepiej zatem sporządzić pismo, zatytułowane  „Zgłoszenie szkody” a następnie:

 • wysłać zgłoszenie szkody do Zakładu Ubezpieczeń pocztą listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem jego odbioru – z tzw. żółtą zwrotką

albo

 • złożyć zgłoszenie szkody w oddziale Zakładu Ubezpieczeń OC sprawcy wypadku za potwierdzeniem odbioru na kserokopii pisma

Za wyborem formy pisemnej zgłoszenia szkody do Zakładu Ubezpieczeń przemawia kilka argumentów:

Po pierwsze poszkodowany posiada dowód przyjęcia zgłoszenia szkody przez Zakład Ubezpieczeń. Należy pamiętać, że co do zasady ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia szkody. W wypadku opóźnienia ubezpieczyciel będzie musiał zapłacić poszkodowanemu odsetki.

Ponadto uprawniony do odszkodowania zgłaszając szkodę pisemnie, może sprawdzić czy dołączył całą dokumentację i czy nie pominął istotnych okoliczności. Natomiast gdy uprawniony do odszkodowania zgłasza szkodę telefonicznie, może przeoczyć istotne fakty i podać niepełne informacje. Ponadto gdy poszkodowany informuje o szkodzie ubezpieczyciela telefonicznie może to stworzyć problem udowodnienia, kiedy rzeczywiście szkoda została zgłoszona. W takim przypadku koniecznym wydaje się być jednoczesne pisemne zgłoszenie szkody.

Jeżeli zaś szkodę zgłaszamy osobiście w placówce zakładu ubezpieczeń należałoby na kopii pisma i druków zgłoszenia szkody żądać potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – poprzez umieszczenie stempla z datą i podpisem pracownika zakładu. Pamiętać należy o tym, że to na poszkodowanym ciąży obowiązek wykazania kiedy szkoda została zgłoszona.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: tel: 697 053 659 

e-mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Jak należy zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń szkodę wynikającą z wypadku drogowego?

 1. admin pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *