Jak uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej potrzebnej do zgłoszenia szkody do Zakładu Ubezpieczeń?

Zgodnie z art.6 Kodeksu Cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.

Zacytowany wyżej przepis obowiązuje również w postępowaniu przed Zakładem Ubezpieczeń dotyczącym likwidacji, tj. naprawienia szkody wynikającej z kolizji drogowej lub wypadku drogowego.

W świetle art.6 KC, to na osobie, która w następstwie wypadku drogowego lub kolizji drogowej doznała obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia spoczywa ciężar udowodnienia zakresu doznanych obrażeń ciała, związanych z tym kosztów leczenia i rehabilitacji, a także stopnia i natężenia bólu, cierpienia, jakie się z tym wiązały. Osoba poszkodowana w wypadku drogowym lub kolizji drogowej powinna do zgłoszenia szkody do Zakładu Ubezpieczeń dołączyć dokumentację medyczną potwierdzającą przebyte przez nią w następstwie wypadku leczenie i rehabilitację.

Na dokumentację medyczną składają się przykładowo: karta informacyjne leczenia szpitalnego, historia choroby, wyniki przeprowadzonych badań, obserwacje lekarskie, karta zleceń lekarskich, opis operacji itp.

Wszystkie uzyskane przez pacjenta – osobę zgłaszającą szkodę do Zakładu Ubezpieczeń dokumenty powinny zostać złożone w odpisach poświadczonych przez placówkę służby zdrowia za zgodność z oryginałem.

Warto nadmienić, że jednym z podstawowych obowiązków lekarza, zdefiniowanym w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty obok m. in. udzielania przystępnej informacji pacjentowi o jego stanie zdrowia, czy też zachowania tajemnicy lekarskiej, jest prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.

Osobą upoważnioną do dostępu do dokumentacji medycznej jest sam pacjent. Wynika to z brzmienia przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a dokładniej z art. 23 wspomnianej ustawy, zgodnie z którym pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Ponadto podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych tj. m.in. szpital lub zakład opieki zdrowotnej, a także lekarz powinien udostępnić dokumentację medyczną przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Zakład Opieki Zdrowotnej posiada dwie możliwości udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi lub upoważnionej przez pacjenta osobie:

1. może udostępnić dokumentację medyczną  w swej siedzibie do wglądu – tj. umożliwić pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej zapoznanie z jej treścią bez potrzeby jej wydawania „na zewnątrz” zakładu,

2. może sporządzić kopię, odpis lub wyciąg z dokumentacji medycznej, który przekaże następnie pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej przy czym może pobierać opłatę za ich wydanie,

W przypadku zażądania przez osobę poszkodowaną w wypadku drogowym lub kolizji drogowej od Zakładu Ubezpieczeń zwrotu kosztów leczenia koniecznym jest przedstawienie dowodów na ich poniesienie w postaci faktur czy paragonów.

Warto również przypomnieć, że zgodnie z art.444 par. 1 k.c. naprawienie szkody osobie, która w następstwie wypadku drogowego doznała obrażeń ciała obejmuje:

 • zwrot wydatków poniesionych przez poszkodowanego  w związku z leczeniem i rehabilitacjąoraz
 • zwrot kosztów opieki nad osobą poszkodowaną w wyniku wypadku drogowego, jeśli ta opieka była konieczna w czasie procesu leczenia.

Ten temat zostanie szerzej opisany w kolejnych artykułach.

kontakt: tel: 697 053 659 lub 22 629 00 36

e-mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii Dowody i dokumenty, Modyfikacja wysokości świadczeń, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Jak uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej potrzebnej do zgłoszenia szkody do Zakładu Ubezpieczeń?

 1. admin pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *