Jak uzyskać wyższą kwotę odszkodowania lub zadośćuczynienia od przyznanej przez zakład ubezpieczeń ?  

W każdym zgłoszeniu szkody określamy wysokość żądanego odszkodowania i zadośćuczynienia. Zakład ubezpieczeń wydając decyzję określa w niej wysokość przyznanego odszkodowania i zadośćuczynienia. Zazwyczaj są to kwoty niższe od żądanych pierwotnie w zgłoszeniu szkody przez poszkodowanego. O ile w przypadku odszkodowania, szkoda majątkowa jaką poniósł poszkodowany jest prostsza do wykazania, to jest to o wiele trudniejsze jeśli chodzi o zadośćuczynienie.

Odszkodowanie stanowi równowartość poniesionej szkody majątkowej, obejmującą rzeczywistą stratę i utracone korzyści, a jego przyznanie w dużej mierze zależy od prawidłowego wykazania poniesionego uszczerbku, np. poprzez: przedstawienie odpowiednich faktur i paragonów np. za leki, sprzęt medyczny, wizyty lekarskie. Do tego zalicza się koszty naprawy zniszczonych w wyniku wypadku rzeczy materialnych np. zegarka, okularów, laptopa. W tym przypadku zakładowi ubezpieczeń trudno jest wydać decyzję odmowną co do wypłaty odszkodowania, ponieważ nie bierze się tu pod uwagę kryterium ocennego, tylko wyliczone kwoty strat, jakie zostały poniesione.

Sprawa komplikuje się kiedy chcemy dochodzić zadośćuczynienia, do którego wypłaty podstawą są doznana przez osobę poszkodowaną krzywda i cierpienie. Zadośćuczynienie ma za zadanie wyrównanie szkody niemajątkowej. Wykazanie wystąpienia szkody niemajątkowej np. krzywdy fizycznej lub psychicznej jest dużo trudniejsze niż wykazanie uszczerbku finansowego. W związku z tym, dużo częściej możemy się spotkać z odmowną decyzją bądź przyznaną zaniżoną kwotą zadośćuczynienia.

Jeśli nie zgadzamy się z krzywdzącą dla nas decyzją zakładu ubezpieczeń możemy odwołać się od jego decyzji. Odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń jest środkiem prawnym mającym na celu przyznanie odszkodowania lub zadośćuczynienia bądź zwiększenie ich kwot. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie i ustosunkować się do żądań zawartych w jego treści. Odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń różnić się będzie w zależności od tego czy żądamy zmiany decyzji w zakresie odszkodowania czy też zadośćuczynienia. Jedno jest pewne – precyzyjne i rzeczowo sformułowane odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń daje mu mniejsze pole manerwu w kwestii ponownej odmowy do wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia, a nam większą szansę na uzyskanie należnej i odpowiednio wysokiej kwoty.

W sytuacji kiedy zakład ubezpieczeń ustosunkuje się negatywnie do naszego odwołania od decyzji, mamy możliwość wystąpienia z naszym żądaniem na drogę sądową. Skierowanie do właściwego Sądu pozwu o zapłatę zapoczątkowuje postępowanie cywilne, którego efektem pożądanym jest zasądzenie dla nas (strony powodowej) przez Sąd żądanej kwoty odszkodowana lub zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń (strona pozwana).

Należy pamiętać, iż często wystąpienie na drogę postępowania sądowego jest jedynym w pełni skutecznym sposobem na uzyskanie żądanej kwoty z tytułu należnego nam odszkodowania lub zadośćuczynienia. Zakład ubezpieczeń w większości przypadków będzie próbował zmniejszyć rozmiar swojej odpowiedzialności bądź w całości się od niej uchylić. W takiej sytuacji zadaniem sądu jest właściwe rozstrzygnięcie zarówno o jego odpowiedzialności, jak i o wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. Prawidłowo poprowadzone postępowanie sądowe zwiększa szanse na uzyskanie roszczenia w pełnej wysokości należnej osobie poszkodowanej.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk 

kontakt: tel: 697 053 659 lub 22 629 00 36

e-mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Modyfikacja wysokości świadczeń, Odszkodowanie, Odwołania i zażalenia, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Postępowanie Sądowe, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Jak uzyskać wyższą kwotę odszkodowania lub zadośćuczynienia od przyznanej przez zakład ubezpieczeń ?  

  1. Drodzy Czytelnicy
    Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
    Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

    Pozdrawiam
    Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *