Jakie są konsekwencje przekroczenia przez Zakład Ubezpieczeń terminu 30 dni od zgłoszenia szkody na wypłatę odszkodowania?

W tym artykule opiszę konsekwencje, które może ponieść zakład ubezpieczeń w przypadku uchybienia przewidzianemu w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych terminowi 30 dni na wypłatę odszkodowania.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Zakład Ubezpieczeń powinien wypłacić osobie poszkodowanej w wypadku drogowym odszkodowanie w terminie 30 dni od zgłoszenia przez nią szkody. Termin 30 dni na wypłatę odszkodowania liczy się od momentu, gdy Zakład Ubezpieczeń otrzymał zgłoszenie szkody, niezależnie czy było ono wystosowane za pośrednictwem poczty, maila, faxu czy też telefonicznie.

W jednym z poprzednich artykułów zatytułowanych „jak należy zgłosić do zakładu ubezpieczeń szkodę wynikającą z wypadku drogowego” Adwokat Mariusz Stelmaszczyk wyjaśnił, że zgłaszając szkodę w postaci pisma złożonego w oddziale ubezpieczyciela lub wysłanego pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru osoba uprawniona do wypłaty odszkodowania unika potencjalnych problemów związanych z wykazaniem daty przyjęcia zgłoszenia szkody przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

W art. 14 ust 2 ustawy ubezpieczeniowej przewidziana jest pewna furtka dla ubezpieczyciela, która pozwala mu na przedłużenie  terminu 30 dni na wypłatę odszkodowania w bardziej skomplikowanych sytuacjach, gdy konieczne jest szczegółowe zbadanie sprawy, nawet do 90 dni. Na ten temat poświęcę jeden z kolejnych artykułów.

W tym artykule opiszę przypadek, w którym prawo poszkodowanego do uzyskania odszkodowania jest oczywiste i nie budzi żadnych wątpliwości, a mimo to ubezpieczyciel nie dochował terminu 30 dni na wypłatę odszkodowania.

Z niedochowaniem terminu 30 dni na wypłatę odszkodowania mamy do czynienia już w przypadku, gdy ubezpieczyciel przekroczy ustawowy termin nawet o jeden dzień. Już wtedy możemy podjąć działania nakierowane na zdyscyplinowanie zakładu ubezpieczeń. Co ważniejsze, zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych, już od pierwszego dnia po przekroczeniu trzydziestodniowego terminu ubezpieczyciel zobowiązany jest do zapłaty na  rzecz osoby uprawnionej do wypłaty odszkodowania odsetek ustawowych (13% w skali roku).

Przedstawiony wyżej pogląd znalazł potwierdzenie w zapadłym niedawno wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie o sygn. akt I ACa 825/13. Stan faktyczny sprawy, w której orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie przedstawiał się następująco:

W dniu 19 grudnia 2011r. żona powoda została śmiertelnie potrącona przez samochód. W dniu 18 stycznia 2012r. do zakładu ubezpieczeń wpłynęło pismo powoda (męża zmarłej w wypadku drogowym) z żądaniem wypłaty zadośćuczynienia za krzywdę  (ból, cierpienie, poczucie pustki, osamotnienia), jakiej doznał na skutek utraty żony oraz odszkodowania za pogorszenie się jego sytuacji materialnej. Pozwany zakład ubezpieczeń wypłacił powodowi zadośćuczynienie w  wysokości 20.000 zł. i odmówił wypłaty odszkodowania w pozostałej części. Sąd Okręgowy zasądził od zakładu ubezpieczeń na rzecz powoda kwotę 70.000 zł. tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę 50.000 zł. tytułem odszkodowania z odsetkami ustawowymi od dnia wyroku. Sąd Apelacyjny w Lublinie uwzględnił apelację powoda w części dotyczącej terminu, od którego należy liczyć odsetki za opóźnienie w wypłacie przez ubezpieczyciela odsetek. Sad Apelacyjny zasądził na rzecz powoda odsetki od dnia 19 lutego 2012r., a więc właśnie od trzydziestego pierwszego dnia od zgłoszenia szkody przez powoda.

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 471 k.c. dłużnik (a w tym wypadku dłużnikiem jest zakład ubezpieczeń) odpowiada za szkody spowodowane przez nieusprawiedliwioną zwłokę w wypłacie świadczenia. Jeśli więc w wyniku przekroczenia przez ubezpieczyciela ustawowego terminu na wypłatę odszkodowania poniosłeś szkodę majątkową, możesz dochodzić jej wyrównania od ubezpieczyciela, który opóźnił się w wypłacie odszkodowania.

W art. 14 ust. 3a ustawy ubezpieczeniowej przewidziana jest kolejna sankcja dla zakładu ubezpieczeń, który bez wyraźnej przyczyny przekracza termin na wypłatę odszkodowania. W takiej sytuacji mamy możliwość poinformowania o tym Komisji Nadzoru Finansowego, która to instytucja ma możliwość nałożenia kar finansowych na osoby zasiadające w zarządzie ubezpieczyciela i na samą firmę ubezpieczeniową.

Mamy także możliwość wystąpienia ze skargą do Rzecznika Ubezpieczonych, to znaczy instytucji, której zadaniem jest ochrona praw osób dochodzących odszkodowania od zakładu ubezpieczeń. Skargę należy wystosować w formie pisemnej (listu), ze szczegółowym opisaniem problemu i załączeniem korespondencji prowadzonej z ubezpieczycielem. Rzecznik Ubezpieczonych, w ramach kompetencji nadanych mu przez ustawę o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych może w szczególności wystąpić do ubezpieczyciela o wyjaśnienia w sprawie uchybienia terminowi jak i poinformować organy nadzoru nad firmami ubezpieczyciela o nieuzasadnionej zwłoce w likwidacji szkody. Rzecznik może również zorganizować mediację pomiędzy ubezpieczonym a ubezpieczycielem.

Podsumowując, nieuzasadnione przekroczenie trzydziestodniowego terminu na wypłatę odszkodowania ma następujące konsekwencje:

 • konieczność zapłaty odsetek przez ubezpieczyciela, które należą się osobie uprawnionej do odszkodowania od trzydziestego pierwszego dnia od zgłoszenia szkody do dnia zapłaty odszkodowania;

 • możliwość dochodzenia naprawienia szkody majątkowej spowodowanej zwłoką w zapłacie świadczenia;

 • możliwość nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego grzywny na zakład ubezpieczeń lub członków jego zarządu;

 • możliwość złożenia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych na zakład ubezpieczeń.

Gdy ubezpieczyciel zwleka z zapłatą odszkodowania, koniecznie skorzystaj z przewidzianych prawem narzędzi, dzięki którym będziesz mógł szybciej uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela. Nie zapomnij także zażądać od ubezpieczyciela odsetek ustawowych za zwłokę w wypłacie odszkodowania.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: tel: 697 053 659 

e-mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Definicje, Modyfikacja wysokości świadczeń, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

5 odpowiedzi na Jakie są konsekwencje przekroczenia przez Zakład Ubezpieczeń terminu 30 dni od zgłoszenia szkody na wypłatę odszkodowania?

 1. admin pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. Tomek pisze:

  Witam, artykuł naprawdę ciekawy, ale przejdę do zapytania…. otóż:
  W swoim życiu miałem okazję kilkukrotnie mieć do czynienia z ubezpieczycielami. Jednak w odróżnieniu od ww ubezpieczenia komunikacyjnego jestem objęty ubezpieczeniem NNW z zakładu pracy (ubezpieczenie grupowe w firmie PZU). Jestem osobą, która nie może usiedzieć na miejscu, w pracy wyprzedzam swoje pomysły a w życiu prywatnym uprawiałem różne sporty a to piłkę nożną, a ostatnimi czasy siatkówkę. Zdarzyło mi się skręcić kostki, wybić palce etc. dwa lata temu skręciłem kostkę i otrzymałem 1 % uszczerbku na zdrowi, w tym roku skręciłem prawą kostkę, teraz z kolei 3 %. Niestety w kwietniu skręciłem kolano i poważnie je uszkodziłem, zakończyło się operacją…. Złożyłem dokumenty o odszkodowanie i dziś minął termin 30 dni od daty zgłoszenia. Stąd chciałem zapytać czy w ubezpieczeniach nnw obowiązuje również okres 30 dniowej likwidacji szkody, jak upomnieć firmę oraz czy w związku z przekroczeniem terminu mogę się ubiegać o dodatkową rekompensatę?

  Pozdrawiam i liczę na odpowiedź
  Tomek

  • Witam, 30 dniowy termin wypłaty odszkodowania obowiązuje również przy ubezpieczenie NNW.
   Jeżeli ma Pan problem z opóźnieniem wypłaty odszkodowania to nie kontaktuje się Pan ze swoją firmą tylko bezpośrednio z zakładem ubezpieczeń. W Pańskiej sytuacji będzie to PZU.
   Jeżeli chodzi o kwestię rekompensaty to za przekroczenie 30 dniowego terminu przysługują Panu odsetki za zwłokę w wysokości 13% w skali roku.

 3. Paweł pisze:

  Witam Mój tato ma taki problem jechał samochodem i zatrzymał się na pasach żeby przepuścić kobietę a drugi samochód uderzył w niego. To się stało 6 grudnia po 30 dniach wypłacili część odszkodowania na warsztat samochodowy który zajmuje się naprawą autek tych do 50km/h bo takie właśnie miał.Mija właśnie 90 dni. PZU stwierdziło całkowitą szkodę i cały czas zbywa że zadzwoni a wgl nie dzwonią co jest z autem. Kiedy wypłacą resztę odszkodowania?? Opiekun szkody nic sobie z tym nie robi nie kontaktuje się. Ja chciałem w imieniu mojego taty dowiedzieć się co z tym zrobić. Czy ma mój tato jakieś prawo? Czy należy się coś za zwłokę? Proszę o pilną odpowiedz.

  • Zuzanna Walczak pisze:

   Witam,

   jeśli chodzi o termin w jakim zakład ubezpieczeń musi wydać decyzję, to jest to 30 dni od momentu otrzymania zgłoszenia szkody. W przypadku, kiedy nie może dokonać wszystkich ustaleń koniecznych do wypłaty odszkodowania – może przedłużyć termin do wydania decyzji. Jednakże jeśli minęło już ponad 90 dni to proszę się skontaktować z zakładem ubezpieczeń telefonicznie (tutaj od razu zaznaczam, że jeśli osobą zgłaszającą szkodę był tata, to prawdopodobnie nie udzielą Panu informacji dot. postępowania). Jeśli dalej nie otrzymają Państwo żadnej decyzji, konieczne będzie napisanie pisma ponaglającego do zakładu ubezpieczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *