Kapitalizacja renty z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt. „Renta z OC sprawcy wypadku” opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Celem niniejszego artykułu jest natomiast dokładne opisanie czym jest i na czym polega kapitalizacja renty, tj:

 • Podstawy prawnej kapitalizacji renty;
 • Przesłanek i podstaw kapitalizacji renty;
 • Sposobu ustalenia wysokości świadczenia uzyskanego w ramach kapitalizacji renty;
 • Praktycznych aspektów dochodzenia świadczenia.

 Podstawy prawne dochodzenia kapitalizacji renty

Podstawą prawną dochodzenia kapitalizacji renty jest art. 447 kodeksu cywilnego zgodnie z którym: „Z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.

Kapitalizacja renty polega na zamianie przyszłych świadczeń rentowych na jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez zakład ubezpieczeń osobie poszkodowanej. Dzięki kapitalizacji renty osoba poszkodowana od razu otrzymuje znaczną sumę pieniężną, w zamian za co zrzeka się roszczeń o wypłatę renty na przyszłość.

 Przesłanki i podstawy dochodzenia kapitalizacji renty

Przepis art. 447 kodeksu cywilnego stanowi, że sąd z ważnych powodów może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.

Z brzmienia tego przepisu wynika, że konieczną przesłanką dopuszczalności odstępstwa od ogólnej zasady przyznania renty odszkodowawczej i zastosowania wyjątku w postaci jednorazowego odszkodowania jest istnienie ważnych powodów. Jeden z nich został wymieniony w cytowanym wyżej przepisie. Ma on jednak charakter przykładowy, na co wskazuje określenie „w szczególności”. Ważnym powodem w rozumieniu tego przepisu jest bowiem każda istotna, leżąca w interesie poszkodowanego, potrzeba zaspokojenia wydatków, jako że przepis art. 447 k.c. został przewidziany w celu zapewnienia poszkodowanemu pełniejszej ochrony jego praw do odszkodowania.

Innymi słowy, zastąpienie renty jednorazowym odszkodowaniem jest dopuszczalne, gdy w wyjątkowych sytuacjach odszkodowanie wypłacone jednorazowo jest bardziej korzystne dla poszkodowanego niż renta. Ma to w szczególności miejsce wówczas, gdy zapewni mu zaspokojenie tych wszystkich potrzeb tak bieżących, jak i przyszłych, dla których zaspokojenia przeznaczoną była renta, a równocześnie z punktu widzenia szeroko pojętego interesu poszkodowanego będzie to bardziej korzystne od renty – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 31 lipca 2003 r., sygn. akt I ACa 568/03.

Zdaniem Sądu Najwyższego ważnym powodem, uzasadniającym żądanie kapitalizacji renty na podstawie art. 447 KC, może być również umożliwienie poszkodowanemu, który stał się inwalidą, wykonywania nowego zawodu przez podjęcie działalności handlowej we własnym sklepie. – Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1999 r., sygn. akt II UKN 175/99.

Ustalenie wysokości świadczenia dochodzonego w ramach kapitalizacji renty

Podstawą dla ustalenia kwoty kapitalizacji renty są dwa elementy:

 • wysokość renty przyznanej osobie poszkodowanej;
 • przewidywany czas wypłacania renty w przyszłości – szacowany na podstawie przewidywanej średniej długości życia według danych GUS.

 

Kapitalizacja następuje najczęściej w formie ugody między osobą poszkodowaną, a zakładem ubezpieczeń. Obie strony idą na pewne ustępstwa, tak by zakończyć sprawę wypłatą jednorazowej kwoty odszkodowania, która jest satysfakcjonująca dla każdej ze stron.

W przypadku braku porozumienia możliwe jest również skierowanie sprawy do Sądu, który zadecyduje o zasadności i wysokości kapitalizacji renty.

 

Praktyczne aspekty dochodzenia kapitalizacji renty

Przed wystąpieniem o kapitalizację renty warto:

 • zweryfikować, czy otrzymywana przez osobę poszkodowaną renta oparta jest na prawidłowym i aktualnym wyliczeniu oraz czy obejmuje wszystkie elementy składające się np. na zwiększone potrzeby lub utracone zarobki poszkodowanego.
 • zbadać, czy osoba poszkodowana nie powinna jeszcze otrzymać od zakładu ubezpieczeń innych należnych świadczeń.

Dopiero posiadając wiedzę, czy otrzymywana przez osobę poszkodowaną renta jest wyliczona w sposób pełny i prawidłowy należy przystąpić z zakładem ubezpieczeń do negocjacji dotyczących odpowiedniej kwoty kapitalizacji, zabezpieczającej należycie interesy osoby poszkodowanej. Taki sposób postępowania znacznie zwiększa szanse na uzyskanie korzystnych warunków kapitalizacji renty.

kontakt: tel: 697 053 659 

e-mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Modyfikacja wysokości świadczeń, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Renta, Wszystkie artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Kapitalizacja renty z OC sprawcy wypadku

 1. Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *