Odpowiedzialność cywilna Zakładu Ubezpieczeń przy wypadku polegającym na zderzeniu się pojazdów

Celem niniejszego artykułu jest:

 • stwierdzenie na jakich zasadach ponosi się odpowiedzialność przy wypadku polegającym na zderzeniu się pojazdów;
 • wskazanie co to jest wypadek polegający na zderzeniu się pojazdów;
 • przedstawienie jakie materiały należy zgromadzić, aby udowodnić winę jednego z kierowców, a zarazem zapewnić sobie wypłatę odszkodowania.

Przyjęcie odpowiedzialności posiadacza pojazdu na zasadzie ryzyka ma na celu wzmożenie ochrony osób poszkodowanych. W przypadku jednak zderzenia się pojazdów zastosowanie zasady odpowiedzialności ryzyka byłoby niecelowe, gdyż w takiej sytuacji każdy z uczestników zdarzenia powoduje potencjalnie większe zagrożenie spowodowane ruchem pojazdu. W związku z tym przyjęto, że w przypadku zderzenia się pojazdów mechanicznych wzajemna odpowiedzialność kształtuje się na zasadach ogólnych. Zasadą ogólną odpowiedzialności za szkody spowodowane czynem niedozwolonym jest zasada winy, wyrażona w art. 415 k.c., który stanowi iż: „ Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Aby stwierdzić, czy w danym przypadku dojdzie do odpowiedzialności na zasadzie winy czy ryzyka należy stwierdzić, czy doszło do zderzenia się pojazdów. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 lutego 2002 r., V CKN 644/2000 ,,Zderzeniem się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody (art. 436 § 2 k.c.) jest ich zetknięcie się, gdy pozostają wobec siebie w ruchu w rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym.”

Zmiana zasady odpowiedzialności z zasady ryzyka na zasadę winy powoduje, że brak winy kierowcy wyłącza jego odpowiedzialność, a co za tym idzie – także i jego ubezpieczyciela.

Dla przyjęcia odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń niezbędne jest nie tylko udowodnienie faktu powstania szkody, związku przyczynowo-sutkowego pomiędzy powstaniem szkody, a ruchem pojazdu, ale również przedstawienie przez osobę, która domaga się odszkodowania dowodów potwierdzających nieprawidłowość w zachowaniu się sprawcy.

Zakład Ubezpieczeń jest zobowiązany zwrócić poszkodowanemu wszelkie celowe oraz ekonomicznie uzasadnione wydatki poniesione w celu przywrócenia poprzedniego stanu uszkodzonego pojazdu. Do wydatków tych należą choćby koszty nowych części zamiennych. Gdy koszty naprawy są większe niż wartość rynkowa analogicznego pojazdu poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej pojazdu sprzed wypadku.

W interesie poszkodowanego jest zgromadzenie i zabezpieczenie materiału dowodowego, który wykaże winę sprawcy wypadku.

Szczególnie trzeba zadbać o:

 • zeznania świadków kolizji lub wypadku;
 • oświadczenie sprawcy wypadku;
 • notatkę policyjną z miejsca wypadku.

Dla postępowania dowodowego może mieć też znaczenie czy sprawca kolizji albo wypadku przyjął mandat i nie odwołał się od niego w ciągu 7 dni, a także sam przebieg postępowania przed sądem w stosunku do sprawcy. Należy podkreślić, że w myśl art. 11 k.p.c. tylko prawomocny wyrok sądu skazujący sprawcę jest wiążący w postępowaniu cywilnym.

W przypadku umorzenia postępowania np. przez prokuraturę zakład ubezpieczeń może swobodnie oceniać dowody w sprawie. Stąd nasuwa się wniosek, że w interesie poszkodowanego jest zgromadzenie możliwie obszernego materiału dowodowego, aby w sposób maksymalny skrócić postępowanie wyjaśniające, wykazać winę sprawcy i w efekcie uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Podsumowując, najważniejsze przy wypadku polegającym na zderzeniu się pojazdów jest udowodnienie winy kierowcy. Brak winy kierowcy wyłącza bowiem jego odpowiedzialność. Oznacza to, iż w takiej sytuacji zostaje wyłączona odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń. Dlatego bardzo ważne jest gromadzenie materiału dowodowego, takiego jak choćby oświadczenie sprawcy wypadku, zeznania świadków kolizji bądź wypadku. Pozwoli to na skrócenie postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez zakład ubezpieczeń.

kontakt: tel: 697 053 659 

e-mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Definicje, Odszkodowanie, Odszkodowanie za pojazd, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Odpowiedzialność cywilna Zakładu Ubezpieczeń przy wypadku polegającym na zderzeniu się pojazdów

 1. Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *