Odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń o przyznaniu roszczeń z OC sprawcy wypadku

Decyzje podejmowane przez zakłady ubezpieczeń odnośnie zgłoszonej szkody, są bardzo często niezadowalające, a nawet zupełnie nie do przyjęcia dla osób poszkodowanych. W treści decyzji, zazwyczaj na jej końcu, znajduje się pouczenie, które mówi, że jeżeli nie zgadzamy się z treścią decyzji możemy skierować sprawę do sądu.

Wiele osób pyta: Czy złożenie powództwa do Sądu to jedyny sposób, by odwołać się od decyzji zakładu ubezpieczeń ?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: Oczywiście, że nie. Od każdej decyzji zakładu ubezpieczeń można wnieść odwołanie, które skutkuje ponownym rozpatrzeniem sprawy przez zakład ubezpieczeń.

Zakłady ubezpieczeń celowo nie podają w swoich decyzjach informacji, że strona może odwołać się od decyzji, dotyczącej zgłoszonej szkody. Dzięki temu wiele osób jest przekonanych, że aby zmienić decyzję zakładu ubezpieczeń muszą skierować sprawę do Sądu, a to z kolei w powszechnej opinii wiąże się z koniecznością wynajęcia adwokata lub radcy prawnego i poniesieniem z tego tytułu znacznych kosztów, które nie wiadomo czy się zwrócą.

Z tego powodu wiele spraw zostaje zakończonych po wydaniu pierwszej decyzji, a zakłady ubezpieczeń, każdego roku w ten sposób zaoszczędzają ogromne sumy pieniędzy, które powinny zostać wypłacone na odszkodowania i zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych.

Jak zatem napisać odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń ?

 

Zgodnie z przepisami prawa odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń nie musi spełnić, żadnych konkretnych wymogów formalnych by zostało przyjęte i rozpatrzone. Powinno zawierać oznaczenie sprawy, najlepiej numer szkody i opis w jakim zakresie i dlaczego nie zgadzamy się z wydaną przez zakład ubezpieczeń decyzją.

W praktyce jednak, nie jest to aż takie proste. Nie zależy Nam przecież na tym, by wnieść odwołanie dla zasady, ale na tym by w wyniku złożonego odwołania zakład ubezpieczeń zmienił swoją decyzję zgodnie z Naszym wnioskiem.

W odwołaniu od decyzji zakładu ubezpieczeń możemy np.:

 • Podważać ustalenia stanu faktycznego przyjętego przez zakład ubezpieczeń;
 • Przedstawić argumentacje prawną potwierdzającą, że zgłoszone roszczenie jest słuszne i należne;
 • Wskazywać nowe dowody i argumenty na poparcie Naszego stanowiska;
 • Wnosić o przeprowadzenie przez zakład ubezpieczeń kolejnych dowodów, np. o powołanie komisji lekarskiej lub biegłego;
 • Grozić wniesieniem sprawy do Sądu.

Skuteczne odwołanie to takie, w wyniku którego zakład ubezpieczeń dojdzie do wniosku, że nie opłaca mu się utrzymać poprzednio wydanej decyzji. Jak wskazałem już wcześniej, podstawowym kryterium, jakim kieruje się zakład ubezpieczeń przy likwidacji zgłoszonej szkody jest rachunek ekonomiczny. Zakłady ubezpieczeń świadomie wypłacają świadczenia znacząco niższe od świadczeń orzekanych przez Sądy, gdyż za każdym razem, gdy poszkodowany nie skieruje sprawy do Sądu, zaoszczędzą znaczną sumę pieniędzy.

Argumentacja podniesiona w odwołaniu musi być więc dopasowana do konkretnej sprawy, posiadanych dowodów, poniesionej szkody oraz dotychczasowego przebiegu procesu likwidacji szkody. Tylko w ten sposób mamy realną szansę, by przekonać zakład ubezpieczeń, że jeżeli nie uwzględni Naszego odwołania, sprawa trafi do Sądu, co będzie się wiązać dla niego z większymi kosztami niż zmiana decyzji.

 

W jakim terminie należy złożyć odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń?

Postępowanie dotyczące likwidacji szkody przed zakładem ubezpieczeń nie nakłada żadnych terminów na osobę poszkodowaną, w przedmiocie wniesienia odwołania od decyzji zakładu ubezpieczeń. Jedynym ograniczeniem jest wynikający z ogólnych przepisów prawa termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych.

Terminy przedawnienia zostały dokładnie opisane w poprzednim artykule pt. „Termin przedawnienia roszczeń do zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej”. Na potrzeby niniejszego artykułu przypomnę jedynie, że jeżeli w sprawie było prowadzone postępowanie karne to termin przedawnienia wynosi 20 lat od wypadku, a jeżeli postępowania karnego nie było to termin wynosi 3 lata od dowiedzenia się przez osobę poszkodowaną o powstaniu szkody, jednak nie dłużej niż 10 lat od wypadku.

Czy po wniesieniu odwołania do zakładu ubezpieczeń można wnieść sprawę do Sądu?

Wniesienie odwołania do zakładu ubezpieczeń jest niezależne od skierowania powództwa do Sądu. Oczywiście jeżeli zakład ubezpieczeń uwzględni odwołanie w całości i zaspokoi szkodę zgodnie z Naszym żądaniem, kierowanie sprawy do Sądu nie będzie miało celu. Takie sytuacje są jednak rzadkością. W większości przypadków zakład ubezpieczeń uwzględnia odwołanie częściowo, mając nadzieję, że w ten sposób zniechęci poszkodowanego do występowania na drogę sądową.

W takiej sytuacji nie ma żadnych przeszkód, by po otrzymaniu przelewu z zakładu ubezpieczeń, złożyć pozew do Sądu. Warto, więc składać odwołania, gdyż z otrzymanej w wyniku odwołania kwoty można chociażby opłacić opłatę od pozwu.

kontakt: tel: 697 053 659 

e-mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Modyfikacja wysokości świadczeń, Odwołania i zażalenia, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń o przyznaniu roszczeń z OC sprawcy wypadku

 1. Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *