Ogólne warunki ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – O.W.U.

Mnogość rodzajów ubezpieczenia, a przy tym ilość osób korzystających z polis ubezpieczeniowych wymuszają pewną standaryzację warunków ubezpieczenia. Nie inaczej jest w przypadku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W Polsce z roku na rok przybywa samochodów osobowych, ale także innych pojazdów mechanicznych, których ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W związku z liczbą zawieranych polis OC pojazdu mechanicznego, niezbędne było określenie pewnych ogólnych ram takiego ubezpieczenia. Dlatego też powstały ogólne warunki ubezpieczenia, tzw. o.w.u. Są one integralną częścią każdej zawieranej umowy ubezpieczenia. Początkowo ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ustalał w drodze rozporządzenia Minister Finansów. W przypadku ubezpieczeń nieobowiązkowych, o.w.u ustalane były i nadal są indywidualnie ustalane przez zakłady ubezpieczeń.

Przedmiotem regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów były między innymi:

  • określenie czasu powstania i trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń;
  • wzajemne prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia;
  • zakres ochrony ubezpieczeniowej;
  • kwestie związane z dochodzeniem roszczeń i wypłatą odszkodowania;
  • system taryf ubezpieczeniowych.

Od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, to właśnie ten akt prawny reguluje ogólne warunki ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Jak już wspomniano powyżej, o.w.u. są to ogólne ramy prawne dotyczące zawieranych umów ubezpieczenia. Mówiąc inaczej, o.w.u. stanowią wzorzec umowny. Postanowienia samej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych muszą być zgodne z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Bardzo istotne znaczenie ma art. 6 tej ustawy zgodnie, z którym mowę ubezpieczenia obowiązkowego zawartą z naruszeniem przepisów ustawy oraz odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych wprowadzających obowiązek ubezpieczenia uważa się za zawartą zgodnie z tymi przepisami.

Autorzy: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: tel: 697 053 659 

e-mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Definicje, Inne, Odszkodowanie, Renta, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Ogólne warunki ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – O.W.U.

  1. Drodzy Czytelnicy
    Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
    Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

    Pozdrawiam
    Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *