Świadczenia należne w związku z wypadkiem komunikacyjnym z OC sprawcy wypadku

Powszechną wiedzą jest, że w związku z wypadkiem komunikacyjnym osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Pojęcie odszkodowania wiele osób rozumie na różne sposoby, z czego większość z nich w sposób błędny.

Mało która osoba poszkodowana wie, jakich dokładnie świadczeń może dochodzić od zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku w ramach jego policy OC. Prowadzi to do sytuacji, w której osoba poszkodowana domaga się zapłaty jedynie części z należnych jej świadczeń i w rezultacie uzyskana kwota jest znacząco niższa od tej, która jej się słusznie należy.

W ramach tego artykułu przedstawię i pokrótce wyjaśnię rodzaje świadczeń, których może dochodzić od zakładu ubezpieczeń osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego, a należą do nich:

 • Odszkodowanie;
 • Zadośćuczynienie;
 • Renta.

 ODSZKODOWANIE

Odszkodowanie jest świadczeniem, którego celem jest rekompensata strat materialnych poniesionych w wyniku wypadku komunikacyjnego. Jest to świadczenie, bardzo konkretne gdyż odnosi się do rzeczywistych ubytków w majątku osoby poszkodowanej lub osób jej najbliższych. Podstawą do dochodzenia odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku, jest każdy uszczerbek materialny poniesiony przez osobę poszkodowaną, który powstał w związku z wypadkiem.

 Najczęstsze podstawy do dochodzenia odszkodowania to:

 • Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu;
 • Uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy, w tym ubrań, które osoba poszkodowana miała ze sobą w momencie wypadku;
 • Koszty leczenia;
 • Koszty dojazdów do placówek medycznych;
 • Koszty rehabilitacji;
 • Koszty przystosowania domu, lub samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
 • Koszty pogrzebu osoby zmarłej w wyniku wypadku;
 • Utracone zarobki.

 ZADOŚĆUCZYNIENIE

Zadośćuczynienie jest świadczeniem, którego celem jest rekompensata strat niematerialnych poniesionych przez osobę poszkodowaną lub jej najbliższych w wyniku wypadku komunikacyjnego. Często poszkodowanym w wypadku drogowym towarzyszy cierpienie psychiczne i fizyczne. W doktrynie tego typu cierpienia są definiowane jako krzywda. W takim przypadku można domagać się zadośćuczynienia, które ma być rekompensatą za ujemne przeżycia wynikające z wyrządzonej szkody. Przyznanie osobie poszkodowanej zadośćuczynienia za doznaną krzywdę zależy od oceny i uznania Sądu, opartego na wszystkich okolicznościach sprawy. Zadośćuczynienie ma charakter osobisty i kompensacyjny, a jego zadaniem jest złagodzenie sytuacji powypadkowej.

Zadośćuczynienia mogą dochodzić:

 • osoba bezpośrednio poszkodowana, za krzywdę i cierpienie, które odniosła w wyniku komunikacyjnego;
 • osoby najbliższe osobie, która poniosła śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego, za cierpienie po stracie osoby najbliższej.

RENTA

Renta jest świadczeniem okresowym, które ma na celu naprawienie trwalej szkody materialnej, którą poniosła osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego. Polskie prawo przewiduje kilka rodzajów renty należnej osobie poszkodowanej z OC sprawcy wypadku, wśród których wyróżnia się:

 • Rentę na zwiększone potrzeby – W wyniku obrażeń odniesionych przez osobę poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym bardzo często zwiększają się jej potrzeby, z tytułu odbywanego procesu leczenia i rehabilitacji. Najczęściej są one związane z koniecznością zapewnienia osobie poszkodowanej stałej lub czasowej opieki lub dodatkowymi wydatkami na leczenie, takimi jak wizyty i zabiegi w prywatnych placówkach służby zdrowia, zabiegi rehabilitacji, lub regularnie przyjmowane leki nie refundowane przez NFZ;
 • Rentę z tytułu utraconego dochodu – Renta ta przysługuje w sytuacji, w której w wyniku wypadku osoba poszkodowana utraciła możliwość wykonywania pracy zarobkowej. Aby roszczenie o rentę było zasadne muszą zostać spełnione łącznie dwie przesłanki. Po pierwsze musi zostać stwierdzone, ze poszkodowany całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej, czyli nie może wykonywać dotychczasowej pracy albo może ją wykonywać w mniejszym zakresie niż dotychczas. Po drugie musi to generować po jego stronie zmniejszenie dochodów.
 • Rentę za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość – Celem tej renty jest rekompensata tych skutków wypadku komunikacyjnego, które pogarszają perspektywy osoby poszkodowanej na przyszłość. Najlepiej będzie to zobrazować na następującym przykładzie:

  Jan Kowalski w chwili wypadku miał 19 lat i był obiecującym młodym piłkarzem. W wyniku wypadku doznał trwałego uszkodzenia kolana, które co prawda po skomplikowanych operacjach i długotrwałym procesie rehabilitacji nie utrudnia mu normalnego funkcjonowania, jednak uniemożliwia mu profesjonalne uprawianie sportu. Jan Kowalski stracił możliwość zrobienia kariery jako piłkarz i z tego tytułu należy mu się renta.

 • Rentę alimentacyjną – Przysługuje osobom, którym zmarły przed śmiercią regularnie dostarczał środków do życia. Po śmierci osoby poszkodowanej w wyniku wypadku o tego typu rentę mogą zwrócić się do zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku przede wszystkim dzieci zmarłego, oraz w niektórych wypadkach jego małżonek czy konkubent, rodzice, a także inne bliskie osoby utrzymywane przez zmarłą osobę poszkodowaną;

Poszczególne świadczenia zostały szczegółowo opisane w innych moich artykułach dostępnych na blogu, do których lektury serdecznie Państwa zapraszam.

kontakt: tel: 697 053 659 lub 22 629 00 36

e-mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Definicje, Modyfikacja wysokości świadczeń, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Postępowanie Sądowe, Renta, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

5 odpowiedzi na Świadczenia należne w związku z wypadkiem komunikacyjnym z OC sprawcy wypadku

 1. Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. Wojciech pisze:

  Witam.

  Jestem osobą poszkodowaną w wypadku samochodowym. Oskarżenie przeciwko sprawcy zostanie skierowana do Sądu (otrzymałem takie powiadomienie z Policji)

  Czy mogę złożyć wniosek do Sądu o zasądzenie mi zadośćuczynienia za doznaną krzywdę ?
  Oraz, czy mogę domagać się od ubezpieczyciela sprawcy, wypłaty z jego OC ?

  I czy tych dwóch rzeczy mogę domagać się równolegle i są one niezależne, czy jedna, drugą wyklucza i z czegoś muszę zrezygnować ?

  Dziękuje i proszę o odpowiedź

  • Adwokat Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, może Pan równolegle domagać się w postępowaniu karnym nałożenia przez Sąd na oskarżonego obowiązku zapłaty na Pana rzecz wskazanej kwoty zadośćuczynienia za krzywdę lub nawiązki i jednocześnie zgłosić szkodę w zakładzie ubezpieczeń z OC sprawcy wypadku. Musi Pan jednak wiedzieć, że zakład Ubezpieczeń pomniejszy przyznane Panu zadośćuczynienie o kwotę zadośćuczynienia, jaką Pan otrzyma wcześniej od oskarżonego. Osoba poszkodowana w wypadku drogowym nie może bowiem otrzymać dwa razy tego samego świadczenia, np. zadośćuczynienia. Składając w postępowaniu karnym wniosek o zasądzenie od oskarżonego na Pana rzecz wskazanej kwoty zadośćuczynienia powinien Pan zaznaczyć, że kwota ta stanowi jedynie częściowe wyrównanie Pana krzywdy.

 3. Piotr pisze:

  Witam
  Miesiąc temu miałem wypadek na motocyklu. Sprawca mając po swojej stronie znak stop wymusił pierwszeństwo i mimo prędkości ok 30km/h jestem unieruchomiony na kilka tygodni. Kilka dni po wypadku złożyłem zeznanie w charakterze pokrzywdzonego/świadka. Wczoraj dostałem informację z policji, że sprawca przyznał się do winy, wyraził żal i chciałby jak najszybciej zakończyć sprawę. Dla mnie również zależy na szybkim zakończeniu tej sprawy. Nie mam żalu do sprawcy, skrzyżowanie na którym doszło do wypadku jest kłopotliwe i stało się jak się stało. Funkcjonariusz wspomniał o mediacjach, ale zaznaczył że one również wydłużą postępowanie. Zaproponował mi więc, bym zgłosił się i złożył zeznanie iż z uwagi na żal sprawcy i przyznanie się do winy, rezygnuję z dodatkowych roszczeń na przyszłość.
  Zamierzam jednak wystąpić o odszkodowanie i zadośćuczynienie z OC sprawcy. Nie chcę sobie zablokować możliwości dochodzenia należnych mi odszkodowań. Jak mam się zachować w takiej sytuacji? Na jakim etapie postępowania mogę wystąpić do ubezpieczyciela o odszkodowanie(motocykl od miesiąca jest na parkingu firmy likwidującej szkody) a kiedy o zadośćuczynienie? Jakie wogóle są etapy takiego postępowania i czego mogę się spodziewać?

  Pozdrawiam

  • Zuzanna Walczak pisze:

   Witam,

   o odszkodowanie i zadośćuczynienie może Pan wystąpić w każdej chwili, nie zapominając przy tym o terminach przedawnienia roszczeń (3 lata od momentu szkody), wniosek o przyznanie odszkodowania i zadośćuczynienia może Pan również zgłosić w jednym piśmie. Powinien Pan załączyć dokumenty na potwierdzenie wysokości swoich roszczeń (np. wycenę naprawy). Jeśli chodzi o kwestię zadośćuczynienia to należy udokumentować proces leczenia poprzez załączenie do zgłoszenia szkody dokumentacji medycznej. Od momentu odbioru zgłoszenia szkody zakład ubezpieczeń w ciągu 30 dni musi wydać decyzję w Pańskiej sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *