Udział adwokata w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody spowodowane w wyniku wypadku drogowego

Do napisania tego artykułu skłoniły mnie liczne pytania klientów, na czym polega udział adwokata w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń za szkody spowodowane w wyniku wypadku drogowego.

W celu udzielenia pełnej odpowiedzi na to pytanie dokładnie opisze na czym polega udział adwokata w kolejnych etapach postępowania w sprawie uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń.

Udział w postępowaniu karnym

Każdy wypadek, w którym osoba poszkodowana odniosła obrażenia ciała powyżej 7 dni stanowi przestępstwo z art. 177 kodeksu karnego. Wypłata odszkodowania przez zakład ubezpieczeń jest więc ściśle powiązana z zakończeniem postępowania karnego i ustaleniem winy jego sprawcy. Aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym może osoba poszkodowana lub jej pełnomocnik, którym może być wyłącznie adwokat lub radca prawny.

W postępowaniu przygotowawczym prokuratura zbiera dowody, przesłuchuje świadków, ewentualnie powołuje biegłych lub przeprowadza eksperymenty procesowe w celu ustalenia dokładnego przebiegu wypadku oraz sprawcy odpowiedzialnego za jego spowodowanie. Często ustalane jest również przyczynienie pozostałych uczestników wypadku do jego spowodowania.

Jest to bardzo ważny etap procesu dochodzenia roszczeń od zakładu ubezpieczeń, gdyż w przypadku przyjęcia przez policję lub prokuraturę błędnych ustaleń na tym etapie ich późniejsza zmiana może być bardzo skomplikowana, a nawet niemożliwa. W praktyce może to skutkować utratą możliwości dochodzenia roszczeń od zakładu ubezpieczeń, a nawet odpowiedzialnością karną.

Na etapie postępowania karnego koniecznym jest ustalenie wyłącznej winy sprawcy wypadku i niedopuszczenie do ustalenia przyczynienia osoby poszkodowanej lub zminimalizowanie tego przyczynienia, gdyż ma to decydujący wpływ na ostateczną wysokość należnych poszkodowanemu świadczeń.

Przebieg procesu likwidacji szkody

Proces likwidacji szkody jest procesem wieloetapowym, skomplikowanym i długotrwałym, jeżeli chcemy uzyskać należne nam odszkodowanie i zadośćuczynienie w pełnej wysokości. Popełnienie błędów, lub niedopilnowanie prawidłowych ustaleń na jego wcześniejszych etapach może skutkować późniejszą odmową lub zaniżeniem wypłaconych świadczeń przez zakład ubezpieczeń.

Na etapie likwidacji szkody przed zakładem ubezpieczeń należy dokładnie wykazać poniesione przez poszkodowanego uszczerbki na zdrowiu oraz ich konsekwencje. W wielu przypadkach niewystarczającym jest opisanie urazów poniesionych przez poszkodowanego, czy poparcie ich dokumentacją medyczną. Żeby skutecznie dochodzić roszczenia w pełnej wysokości trzeba je udowodnić, tak by zakład ubezpieczeń nie mógł go podważyć, a następnie, żeby sąd nie miał wątpliwości, że dane roszczenie jest należne i przede wszystkim, że jest należne w wysokości, w jakiej się go domagamy od zakładu ubezpieczeń.

Zakład ubezpieczeń często proponuje polubowne zakończenie sprawy oferując wyższą kwotę odszkodowania lub zadośćuczynienia w zamian za zrzeczenie się roszczeń na przyszłość. Taka sytuacja zapewnia natychmiastowe dodatkowe środki, jednak uniemożliwia późniejsze wystąpienie przeciwko zakładowi ubezpieczeń na drogę postępowania sądowego, lub wystąpienie z dodatkowymi roszczeniami. Po podpisaniu ugody nie dostaną już Państwo żadnych pieniędzy z tytułu poniesionej w wyniku wypadku szkody.

Ostatnim etapem likwidacji szkody jest postępowanie przed sądem. Powszechną praktyką zakładów ubezpieczeń jest zaniżanie kwot wypłacanego odszkodowania i zadośćuczynienia. Z mojej praktyki wynika, iż w każdym przypadku gdy posiadamy dobrze udokumentowany uszczerbek na zdrowiu powstały w związku z wypadkiem składając pozew do sądu dostaniemy dodatkowe pieniądze. Często w wyniku postępowania sądowego uzyskiwane roszczenia są nawet kilkakrotnie wyższe od tych przyznanych przez zakład ubezpieczeń. Dlatego etap sądowy jest najważniejszym i najskuteczniejszym etapem likwidacji szkody.

Wynagrodzenie za świadczone usługi

Powszechnie przyjętą praktyką za prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem odszkodowania lub zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń jest ustalenie procentowego wynagrodzenia od kwoty uzyskanego świadczenia. W zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy wynagrodzenie wacha się w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu procent.

kontakt: tel: 697 053 659 

e-mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Inne, Modyfikacja wysokości świadczeń, Postępowanie karne, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Postępowanie Sądowe, Wszystkie artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Udział adwokata w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody spowodowane w wyniku wypadku drogowego

  1. Drodzy Czytelnicy
    Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
    Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

    Pozdrawiam
    Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *