Żądanie zwrotu kosztów pełnomocnika przez osobę poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym

Dochodzenie roszczeń od zakładu ubezpieczeń, jest często skomplikowane i długotrwałe. Samo sformułowanie roszczenia i wniosku o wypłatę należnego odszkodowania czy zadośćuczynienia, wiąże się z koniecznością wykazania ich słuszności, czy określenia wartości. Jest to wielki problem dla przeciętnego człowieka nie posiadającego wiedzy prawniczej czy znajomości rynku ubezpieczeń.

Dodatkowo należy podkreślić, że każde zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń jest rozpatrywane przez zespół profesjonalistów, którzy mają zarówno odpowiednie wykształcenie, jak i bogate doświadczenie w zakresie likwidacji szkód, a ponadto mogą liczyć na wsparcie i rady od prawników zatrudnianych przez zakład ubezpieczeń.

Stwarza to sytuację, w której pozycja stron postępowania w przedmiocie likwidacji szkody jest nierówna. Z jednej strony jest poszkodowany, który nie posiada wiedzy ani doświadczenia w zakresie wyceny poniesionych przez siebie strat oraz formułowania wniosków odnośnie wypłaty należnego mu odszkodowania, a z drugiej strony zakład ubezpieczeń wspierany przez zespoły doświadczonych pracowników i prawników.

Aby wyrównać sytuację stron, poszkodowany może się zwrócić o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika, który w jego imieniu poprowadzi całe postępowanie dotyczące naprawienia szkody i zadba o to, by uzyskał on świadczenie odpowiednie do poniesionych strat. Za świadczoną przez siebie pomoc profesjonalny pełnomocnik pobiera jednak wynagrodzenie, które w wielu wypadkach stanowi znaczącą kwotę, na pokrycie, której poszkodowany nie zawsze może sobie pozwolić.

Czy można zatem dochodzić od ubezpieczyciela zwrotu kosztów pomocy prawnej dla poszkodowanego ?

Odpowiedzi na to pytanie udzielił Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu Sędziów, z dnia 13 marca 2012 r., sygn. akt III CZP 75/11 w której orzekł że: „Uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić szkodę majątkową podlegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.”

Z orzeczenia tego wynika, iż poszkodowanemu należy się zwrot od zakładu ubezpieczeń kosztów pomocy świadczonej przez profesjonalnego pełnomocnika przy łącznym spełnieniu trzech przesłanek:

 • Pomoc była niezbędna – za niezbędną należy uznać pomoc udzieloną w sytuacji, gdy poszkodowany sam nie jest w stanie konkretnej sprawy załatwić, tj. dokonać oceny poniesionych szkód i ich wartości, odpowiednio ich wykazać czy uargumentować.

  Np. w przypadku zarysowanego zderzaka czy zbitego światła poszkodowany z pomocą pracownika warsztatu samochodowego albo ASO jest w stanie ustalić zakres uszkodzeń, koszt ich naprawy i wysokość niezbędnego odszkodowania, jednak w przypadku całkowitego zniszczenia samochodu, odniesienia obrażeń ciała przez uczestników zdarzenia lub tym bardziej śmierci któregoś z nich, zakres poniesionych szkód, wyliczenie wartości odszkodowania i zadośćuczynienia oraz przede wszystkim wykazanie ich zakładowi ubezpieczeń jest kwestią dużo bardziej skomplikowaną, do której należałoby uzyskać pomoc profesjonalnego pełnomocnika;

 • Koszty były uzasadnione – uzasadniona wysokość kosztów może być ustalona wyłącznie w odniesieniu do konkretnej sprawy, jej skomplikowania i zakresu dochodzonych w niej roszczeń. Pomocniczo można opierać się na średniej stawce rynkowej w podobnych sprawach lub ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w której wskazane są urzędowe koszty prowadzenia spraw sądowych przez adwokatów;
 • Pełnomocnik posiadał niezbędne kwalifikacje zawodowe – pojęcie niezbędnych kwalifikacji nie zostało sprecyzowane zarówno przez Sąd Najwyższy, jak i przez ustawodawcę. Sąd Najwyższy nie wskazał, że niezbędne kwalifikacje zawodowe posiadają wyłącznie adwokaci czy radcowie prawni, jednak wskazując tę przesłankę podkreślił, że pomocy prawnej nie może udzielać każda osoba. Za posiadaniem niezbędnych kwalifikacji na pewno będzie świadczyć skuteczność danej osoby w dochodzeniu roszczeń, np. pełnomocnik, który doprowadzi do zmiany decyzji zakładu ubezpieczeń w przedmiocie odmowy uznania roszczenia.

Podsumowując, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego poszkodowany ma prawo do dochodzenia od zakładu ubezpieczeń zwrotu kosztów profesjonalnej pomocy prawnej o ile koszty te są uzasadnione, konieczne, a pomoc świadczona jest przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe. W przypadku odmowy uznania kosztów pomocy prawnej przez zakład ubezpieczeń, tak jak w przypadku roszczenia głównego można dochodzić ich zwrotu przed sądem.

kontakt: tel: 697 053 659

e-mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Modyfikacja wysokości świadczeń, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Postępowanie Sądowe, Wszystkie artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Żądanie zwrotu kosztów pełnomocnika przez osobę poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym

 1. Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *