Archiwum kategorii: Dowody i dokumenty

Co zrobić, gdy sprawca wypadku drogowego nie przyznaje się do jego spowodowania?

Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie sposobu postępowania w sytuacji, kiedy sprawca wypadku drogowego nie przyznaje się do odpowiedzialności za popełniony czyn. Z mojego doświadczenia wynika, iż osoby poszkodowane w wypadkach, nie wiedzą, jakie środki przedsięwziąć w sytuacji, kiedy sprawca nie przyznaje … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Jak uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej potrzebnej do zgłoszenia szkody do Zakładu Ubezpieczeń?

Zgodnie z art.6 Kodeksu Cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Zacytowany wyżej przepis obowiązuje również w postępowaniu przed Zakładem Ubezpieczeń dotyczącym likwidacji, tj. naprawienia szkody wynikającej z kolizji drogowej lub wypadku drogowego. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Modyfikacja wysokości świadczeń, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Co zrobić, gdy Policjant odmówi udostępnienia dokumentów potwierdzających kolizję lub wypadek drogowy?

Celem niniejszego artykułu jest : opisanie sytuacji, w których uzyskanie przez osobę poszkodowaną w wypadku lub kolizji drogowej dostępu do dokumentów z Policji potwierdzających kolizję lub wypadek drogowy jest niezbędne przy dochodzeniu od Zakładu Ubezpieczeń wypłaty odszkodowania; przedstawienie procedury uzyskiwania z … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Wszystkie artykuły | 3 komentarze

Odwołanie przez sprawcę kolizji oświadczenia o spowodowaniu kolizji drogowej

Podpisane przez sprawcę kolizji drogowej oświadczenie, w którym: sprawca kolizji drogowej przyznaje się do spowodowania kolizji i opisuje jej przebieg oraz sprawca kolizji potwierdza zakres uszkodzeń samochodu kierowanego przez osobę poszkodowaną w wyniku kolizji drogowej jest dokumentem wystarczającym do  uzyskania przez … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | 234 komentarze

Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?

W poprzednim artykule zatytułowanym Czy wezwać Policję na miejsce wypadku drogowego lub kolizji drogowej? wskazałem, że zgodnie z art.  44 Ustawy prawo o ruchu drogowym obowiązek wezwania Policji na miejsce wypadku lub kolizji drogowej zachodzi wyłącznie w sytuacji, kiedy choć jeden z uczestników wypadku … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Czy wezwać Policję na miejsce wypadku drogowego lub kolizji drogowej?

Postępowanie w razie wypadku drogowego lub kolizji drogowej zostało uregulowane w art. 44 ustawy prawo o ruchu drogowym zgodnie, z którym:  Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany: zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania odszkodowania od zakładu ubezpieczeń za szkodę wynikłą z wypadku drogowego?

W tym artykule opiszę, jakie dokumenty należy załączyć do zgłoszenia szkody do zakładu ubezpieczeń, aby skutecznie dochodzić odszkodowania za szkodę wynikającą z wypadku drogowego. Jest to bardzo istotna kwestia. Przedstawienie ubezpieczycielowi pełnej dokumentacji pozwoli na szybkie uzyskanie odszkodowania. To, jakiej dokumentacji … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły | 12 komentarzy

Odszkodowanie za wypadek drogowy w przypadku, gdy sprawca nie miał wykupionej polisy OC

Podmiotem zobowiązanym do wypłaty odszkodowania za szkody spowodowane wypadkiem drogowym jest zakład ubezpieczeń, w którym miał wykupione ubezpieczenie OC posiadacz samochodu kierowanego przez sprawcę wypadku. W pewnych przypadkach jednak może zdarzyć się, że posiadacz pojazdu kierowanego przez sprawcę wypadku nie wykupił … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Odszkodowanie za wypadek drogowy spowodowany przez cudzoziemca

W mojej praktyce coraz większe znaczenie mają sprawy o odszkodowanie za wypadek drogowy, którego sprawcą jest cudzoziemiec poruszający się pojazdem zarejestrowanym za granicą. Również w przypadku, gdy jesteś poszkodowanym w wypadku spowodowanym przez obcokrajowca możesz otrzymać odszkodowanie za uszkodzony samochód … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek drogowy, gdy jego sprawca uciekł z miejsca zdarzenia?

W mojej praktyce często spotykam się z sytuacjami, gdy sprawca wypadku drogowego, czy to ze względu na przeżywany szok czy w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej, ucieka z miejsca zdarzenia zaraz po wypadku. Zdarza się również, że organy ścigania nie są … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz