Archiwum kategorii: Postępowanie karne

Jak zawiadomić o przestępstwie spowodowania wypadku drogowego?

Jeżeli wziąłeś udział w wypadku samochodowym, w pierwszej kolejności po zdarzeniu powinieneś ocenić, jakich obrażeń ciała doznali jego uczestnicy.  Po oszacowaniu obrażeń uczestników  zadzwoń pod nr alarmowy Policji (tel. 997 lub 112) i poinformuj dyspozytora o zaistniałym zdarzeniu. Pamiętaj również, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Postępowanie karne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | 7 komentarzy

Co zrobić, gdy sprawca wypadku drogowego nie przyznaje się do jego spowodowania?

Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie sposobu postępowania w sytuacji, kiedy sprawca wypadku drogowego nie przyznaje się do odpowiedzialności za popełniony czyn. Z mojego doświadczenia wynika, iż osoby poszkodowane w wypadkach, nie wiedzą, jakie środki przedsięwziąć w sytuacji, kiedy sprawca nie przyznaje … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Co zrobić, gdy Policjant odmówi udostępnienia dokumentów potwierdzających kolizję lub wypadek drogowy?

Celem niniejszego artykułu jest : opisanie sytuacji, w których uzyskanie przez osobę poszkodowaną w wypadku lub kolizji drogowej dostępu do dokumentów z Policji potwierdzających kolizję lub wypadek drogowy jest niezbędne przy dochodzeniu od Zakładu Ubezpieczeń wypłaty odszkodowania; przedstawienie procedury uzyskiwania z … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Wszystkie artykuły | 3 komentarze

Odwołanie przez sprawcę kolizji oświadczenia o spowodowaniu kolizji drogowej

Podpisane przez sprawcę kolizji drogowej oświadczenie, w którym: sprawca kolizji drogowej przyznaje się do spowodowania kolizji i opisuje jej przebieg oraz sprawca kolizji potwierdza zakres uszkodzeń samochodu kierowanego przez osobę poszkodowaną w wyniku kolizji drogowej jest dokumentem wystarczającym do  uzyskania przez … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | 234 komentarze

Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?

W poprzednim artykule zatytułowanym Czy wezwać Policję na miejsce wypadku drogowego lub kolizji drogowej? wskazałem, że zgodnie z art.  44 Ustawy prawo o ruchu drogowym obowiązek wezwania Policji na miejsce wypadku lub kolizji drogowej zachodzi wyłącznie w sytuacji, kiedy choć jeden z uczestników wypadku … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Czy wezwać Policję na miejsce wypadku drogowego lub kolizji drogowej?

Postępowanie w razie wypadku drogowego lub kolizji drogowej zostało uregulowane w art. 44 ustawy prawo o ruchu drogowym zgodnie, z którym:  Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany: zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Czy Zakład Ubezpieczeń może wstrzymać wypłatę odszkodowania do zakończenia postępowania karnego w sprawie o wypadek drogowy?

Zdarza się, że zakłady ubezpieczeń zwlekają z decyzją o wypłacie  na rzecz osoby poszkodowanej  w wypadku drogowym odszkodowania aż do czasu zakończenia postępowania karnego  przeciwko sprawcy wypadku.  Taka praktyka zakładów ubezpieczeń jest nieprawidłowa. Postępowanie karne może trwać nawet kilka lat i oczekiwanie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Odszkodowanie, Postępowanie karne, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek drogowy, gdy jego sprawca uciekł z miejsca zdarzenia?

W mojej praktyce często spotykam się z sytuacjami, gdy sprawca wypadku drogowego, czy to ze względu na przeżywany szok czy w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej, ucieka z miejsca zdarzenia zaraz po wypadku. Zdarza się również, że organy ścigania nie są … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz