O blogu

Drodzy czytelnicy, witam Was na blogu o dochodzeniu od Zakładów Ubezpieczeń wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia przez osoby poszkodowane w wypadkach drogowych.

Znajdziecie tutaj odpowiedzi między innymi na pytania:

 • jak powinna się zachować osoba uczestnicząca w w kolizji lub wypadku drogowym, kiedy należy wezwać Policję, a kiedy można poprzestać na pisemnym oświadczeniu sprawcy kolizji, jak powinno to oświadczenie wyglądać?

 • jak ustalić czy sprawca wypadku drogowego posiada wykupioną polisę ubezpieczenia OC, tzn. polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego uczestniczącego w wypadku, jaki jest numer tej polisy, a także w którym Zakładzie Ubezpieczeń została wykupiona?

 • jak zgłosić szkodę wynikającą z wypadku drogowego, gdy jej sprawca nie posiada polisy OC?

 • jaki jest zakres odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za szkody wynikające z wypadku drogowego?

 • do którego Zakładu Ubezpieczeń zgłosić szkodę wynikłą z wypadku drogowego?

 • jak napisać do Zakładu Ubezpieczeń zgłoszenie szkody poniesionej na skutek wypadku drogowego?

 • jakie dokumenty należy dołączyć do zgłoszenia szkody powstałej w wyniku wypadku drogowego?

 • jaki jest zakres odpowiedzialności odszkodowawczej Zakładu Ubezpieczeń za następstwa wynikające z wypadku drogowego?

 • jak przebiega postępowanie likwidacyjne przed Zakładem Ubezpieczeń  w zakresie szkody doznanej na skutek wypadku drogowego?

 • jak postąpić w przypadku odmowy wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń  odszkodowania za szkodę poniesioną w następstwie wypadku drogowego?

 • jak postąpić w przypadku wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń  odszkodowania za szkodę poniesioną w następstwie wypadku drogowego w mniejszej od żądanej wysokości?

 • w jakim czasie Zakład Ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie osobie poszkodowanej w wypadku drogowym ?

 • jak napisać i złożyć w Sądzie pozew przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń o zapłatę odszkodowania za szkodę poniesioną na skutek wypadku drogowego?

 • jak uzyskać dostęp do akt postępowania karnego przeciwko sprawcy wypadku drogowego?

 • jakie są prawa osoby pokrzywdzonej, która doznała obrażeń ciała w następstwie wypadku drogowego?

 • czego można się domagać od sprawcy wypadku drogowego?

 • czego mogą się domagać od sprawcy wypadku drogowego i zakładu ubezpieczeń członkowie rodziny osoby, która zmarła w następstwie wypadku?

To tylko przykładowe pytania, na które znajdziecie odpowiedzi na prowadzonym przeze mnie blogu.

Gorąco zachęcam Was  do dzielenia się  swoimi uwagami i opiniami na temat działalności Zakładów Ubezpieczeń w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych oraz komentowania artykułów zamieszczonych na blogu.

Zapraszam Was również do zadawania na blogu pytań, na wszystkie postaram się odpowiedzieć. 

Pytania, uwagi, komentarze proszę wpisać do ramki zamieszonej pod każdym z artykułów. Zapewniam, że Wasz adres e- mail nie zostanie opublikowany.

Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *