Czy pojazd nie będący w ruchu może być sprawcą wypadku ?

Zgodnie z definicją z art. 34 § 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Jak w takim razie wygląda sytuacja, kiedy pojazd, w związku z którym nastąpiła szkoda uczestniczył w ruchu drogowym, jednak nie był w momencie zdarzenia w ruchu?

 

Chodzi o sytuacje, w których pojazd, nawet nie poruszający się, znajduje się na drodze, czyli zgodnie z ustawą jest uczestnikiem ruchu drogowego, jednak nie jest w ruchu w fizycznym tego słowa znaczeniu tj. w danym momencie nie przemieszcza się w punktu A do punktu B. Pojazd uczestniczący w ruchu drogowym, może nie być w ruchu fizycznym, jednak nadal może wyrządzić szkodę, z którą wiąże się odpowiedzialność cywilna z art. 436 § 1  kodeksu cywilnego.

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w art. 34 § 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, który mówi o tym, że: za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego, bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego, zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego. Oznacza to, że pojazd zatrzymany w nieodpowiednim miejscu lub pojazd podczas postoju może wywołać szkodę, z którą wiąże się odpowiedzialność deliktowa z art. 436 § 1  kodeksu cywilnego.

Ten pogląd znajduje potwierdzenie w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2005 r., o sygn. akt II CK 572/04 zgodnie z którym: „samochód jest w ruchu od chwili włączenia silnika aż do zakończenia jazdy, przy czym szkoda może być także wyrządzona w czasie dobrowolnego czy też planowanego postoju. Zakończenie jazdy nie musi wcale nastąpić w miejscu z góry zaplanowanym, jednak z reguły nie nastąpi ono, dopóki samochód pozostaje na drodze publicznej. Jeżeli więc nastąpi defekt samochodu, czyniący go niezdatnym do dalszej podróży, to ruch samochodu ustanie dopiero po odholowaniu go do bazy remontowej. Samochód pozostawiony na szosie stwarza bowiem niebezpieczeństwo dla innych użytkowników i dlatego musi być uważany za będący w ruchu tak w świetle art. 436 § 1 kodeksu cywilnego, jak i przepisów o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych.”

 

Zgodnie z powyższym, pojazd, który nie jest w ruchu, jednak znajduje sie w obrębie drogi, odpowiada za szkody wyrządzone tak samo jak pojazd będący w ruchu. Istotne znaczenie ma fakt nieprawidłowego zatrzymania lub postoju np. za zakrętem, nie oznaczając odpowiednio pojazdu, w miejscu do tego nie przeznaczonym. W przypadku nieprawidłowego zatrzymania pojazu lub jego postoju wpływa on w ten sposób na ruch innych pojazdów. Zgodnie z komentarzem do kodeksu cywilnego pod redakcją A. Kidyby – pojazd przestaje uczestniczyć w ruchu wyłącznie wówczas, jeżeli zostanie zatrzymany w miejscu dozwolonym.

Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną w związku z ruchem pojazdu mechanicznego istnieje nawet wtedy, kiedy nie jest on faktycznie w ruchu, a jedynie uczestniczy w ruchu drogowym w taki sposób, że wpływa na innych uczestników ruchu.

Niewyobrażalna jest sytuacja, w której pojazd lub zespół pojazdów np. zostaje pozostawiony na drodze bez nadzoru, tak że inni uczestnicy ruchu narażeni są na zderzenie z tym pojazdem lub zostaje nieodpowiednio zatrzymany na wzniesieniu wskutek czego stacza się z niego wywołując szkodę, a nikt nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

Autorzy: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: tel: 697 053 659 

e-mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Definicje, Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Czy pojazd nie będący w ruchu może być sprawcą wypadku ?

  1. Drodzy Czytelnicy
    Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
    Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

    Pozdrawiam
    Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *