Inne

Odkryj Wygodę Zakupów Zdrowotnych w apteczka24.pl

W dzisiejszym zabieganym świecie, zdrowie staje się coraz ważniejsze, a jednak często brakuje nam czasu na regularne wizyty w aptekach.…

Czytaj

Ogólne warunki ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – O.W.U.

Czym są Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC (O.W.U.)? Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC (O.W.U.) to dokument, który określa zasady funkcjonowania ubezpieczenia odpowiedzialności…

Czytaj

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w sprawie o wypadek drogowy za szkodę wynikającą z siły wyższej

Co oznacza pojęcie „siły wyższej” w kontekście wypadków drogowych? Siła wyższa w kontekście wypadków drogowych odnosi się do zdarzeń nieprzewidywalnych…

Czytaj

Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące likwidacji szkód z wypadków komunikacyjnych

Czym są wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych? Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jako organ nadzorujący rynek finansowy,…

Czytaj

Termin zawarcia i rozwiązania umowy ubezpieczenia OC z Zakładem Ubezpieczeń

Jakie są terminy zawarcia umowy ubezpieczenia OC? Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) jest niezbędne dla każdego właściciela pojazdu poruszającego…

Czytaj

Pojęcie związku przyczynowo – skutkowego w sprawach o odszkodowanie za szkodę wynikającą z wypadku drogowego

Co to jest związek przyczynowo-skutkowy w kontekście odszkodowań za wypadki drogowe? Związek przyczynowo-skutkowy w sprawach o odszkodowanie za wypadki drogowe…

Czytaj

Funkcjonowanie i niewłaściwe praktyki kancelarii odszkodowawczych

Jak funkcjonują kancelarie odszkodowawcze? Kancelarie odszkodowawcze są firmami prawnymi specjalizującymi się w pomocy osobom poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach w…

Czytaj

Udział adwokata w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody spowodowane w wyniku wypadku drogowego

Jakie korzyści niesie zaangażowanie adwokata w sprawie odszkodowawczej? Zaangażowanie adwokata w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie po wypadku drogowym przynosi…

Czytaj

Czy od kapitalizacji renty przyznanej z OC sprawcy wypadku trzeba zapłacić podatek?

Czy renta otrzymana z OC sprawcy wypadku podlega opodatkowaniu? Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce, renty otrzymane z tytułu ubezpieczenia…

Czytaj

Prawidłowa forma umocowania pełnomocnika w postępowaniu przed zakładem ubezpieczeń o wypłatę odszkodowania

Dlaczego ważne jest prawidłowe umocowanie pełnomocnika? Prawidłowe umocowanie pełnomocnika w postępowaniu o wypłatę odszkodowania jest kluczowe, ponieważ zapewnia, że wszystkie…

Czytaj
Back to top button