Czy sprawca wypadku drogowego może żądać od zakładu ubezpieczeń zwrotu orzeczonego w postępowaniu karnym obowiązku naprawienia szkody?

  Kontekst prawny sprawcy wypadku drogowego W prawie polskim, sprawca wypadku drogowego może mieć nałożony obowiązek naprawienia szkody w ramach postępowania…

  Jakie kryteria decydują o stopniu przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody?

  Czym jest „przyczynienie się do powstania lub zwiększenia szkody”? Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody to koncepcja prawna,…

  Podróżowanie bez zapiętych pasów bezpieczeństwa przez poszkodowanego a wysokość odszkodowania

  Jak brak zapiętych pasów bezpieczeństwa wpływa na odszkodowanie? Podróżowanie bez zapiętych pasów bezpieczeństwa może mieć istotny wpływ na wysokość odszkodowania…

  Odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń o przyznaniu roszczeń z OC sprawcy wypadku

  Co zrobić, gdy nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela? W sytuacji, gdy nie zgadzasz się z decyzją zakładu ubezpieczeń dotyczącą…

  Kapitalizacja renty z OC sprawcy wypadku

  Czym jest kapitalizacja renty z OC sprawcy wypadku? Kapitalizacja renty z OC sprawcy wypadku to proces, w którym przysługujące poszkodowanemu…
  Back to top button