Jak rozumieć szkodę związaną z ruchem pojazdów?

  Definicja szkody związanej z ruchem pojazdów Szkoda związana z ruchem pojazdów odnosi się do wszelkich uszczerbków na zdrowiu, uszkodzeń lub…

  Czy sprawca wypadku drogowego może żądać od zakładu ubezpieczeń zwrotu orzeczonego w postępowaniu karnym obowiązku naprawienia szkody?

  Kontekst prawny sprawcy wypadku drogowego W prawie polskim, sprawca wypadku drogowego może mieć nałożony obowiązek naprawienia szkody w ramach postępowania…

  Czy przyczynienie się poszkodowanego zawsze oznacza obniżenie odszkodowania?

  Wprowadzenie do koncepcji przyczynienia się poszkodowanego Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody jest ważną koncepcją w prawie odszkodowawczym.…

  Jakie kryteria decydują o stopniu przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody?

  Czym jest „przyczynienie się do powstania lub zwiększenia szkody”? Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody to koncepcja prawna,…

  Podróżowanie bez zapiętych pasów bezpieczeństwa przez poszkodowanego a wysokość odszkodowania

  Jak brak zapiętych pasów bezpieczeństwa wpływa na odszkodowanie? Podróżowanie bez zapiętych pasów bezpieczeństwa może mieć istotny wpływ na wysokość odszkodowania…
  Back to top button