Archiwum kategorii: Postępowanie karne

Sprawca wypadku śmiertelnego nie przyznaje się do jego spowodowania.

Kiedy dochodzi do wypadku samochodowego, może zdarzyć się sytuacja, że osoba, która wypadek spowodowała do tego się nie przyznaje. Jeśli osoba, która spowodowała wypadek nie przyznaje się do winy, może to być spowodowane zarówno jej nieświadomością co do swojej winy … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Brak świadków a ustalenie okoliczności wypadku śmiertelnego

Wypadek komunikacyjny może zdarzyć się właściwie w każdym miejscu, gdzie dopuszczone jest poruszanie się pojazdów. Przy niezachowaniu należytej ostrożności, czy niedostosowaniu prędkości jazdy do warunków panujących na drodze, nietrudno o kolizję, a nawet poważniejszy wypadek. Są miejsca, w których do … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Czy pojazd nie będący w ruchu może być sprawcą wypadku ?

Zgodnie z definicją z art. 34 § 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Udział adwokata w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody spowodowane w wyniku wypadku drogowego

Do napisania tego artykułu skłoniły mnie liczne pytania klientów, na czym polega udział adwokata w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie od zakładu ubezpieczeń za szkody spowodowane w wyniku wypadku drogowego. W celu udzielenia pełnej odpowiedzi na to pytanie dokładnie opisze … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Inne, Modyfikacja wysokości świadczeń, Postępowanie karne, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Postępowanie Sądowe, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Zaskarżenie postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa

Wiele osób pyta co można zrobić, w sytuacji, w której prokurator wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie wypadku drogowego. Najczęstsze pytania to: Czy postanowienie takie można zaskarżyć? Kto może wnieść zażalenie? Gdzie wnieść zażalenie? W jakim terminie? Jak wygląda … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Odwołania i zażalenia, Postępowanie karne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | 46 komentarzy

Żądanie zwrotu kwoty zapłaconej przez sprawcę wypadku drogowego na rzecz pokrzywdzonych tytułem obowiązku naprawienia szkody

Ten artykuł jest skierowany do sprawcy wypadku drogowego, wobec którego, w wyroku sądu karnego, został nałożony środek karny – obowiązek naprawienia szkody. Wyjaśnię, czy taka osoba może ubiegać się o zwrot uiszczonej na rzecz poszkodowanego kwoty pieniędzy od ubezpieczyciela oraz … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Odszkodowanie, Postępowanie karne, Wszystkie artykuły | 20 komentarzy

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu karnym

Poszkodowany w wypadku drogowym ma trzy drogi dochodzenia swoich roszczeń odszkodowawczych: bezpośrednio od ubezpieczyciela z polisy OC posiadacza samochodu; w postępowaniu cywilnym; w ramach postępowania karnego, Należy jednak podkreślić należy, że za szkodę powstałą z tytułu udziału w wypadku, należna … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Modyfikacja wysokości świadczeń, Odszkodowanie, Postępowanie karne, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Dostęp poszkodowanego w wypadku drogowym do akt sprawy karnej

W sytuacji, gdy przeciwko sprawcy wypadku drogowego wszczęto postępowanie karne, dla osoby poszkodowanej w wypadku, kwestią istotną może okazać się dostęp do akt sprawy tego postępowania, szczególnie w kontekście dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z ubezpieczenia OC. Zastosowanie w tym przypadku znajdują … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Co zrobić gdy obrażenia ciała osoby poszkodowanej w wypadku drogowym okażą się poważne?

Jak zostało opisane w artykule pt. Czy wezwać policję na miejsce wypadku drogowego, zgodnie z art. 44 ustawy prawo o ruchu drogowym, obowiązek wezwania Policji na miejsce wypadku istnieje wyłącznie w sytuacji, gdy w wyniku wypadku, co najmniej jeden z … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Postępowanie karne, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Jak aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy wypadku drogowego?

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku samochodowym, Policja, która jest organem właściwym do prowadzenia dochodzenia w sprawie spowodowania wypadku drogowego, ma obowiązek pouczyć Cię o przysługujących Ci prawach. Funkcjonariusze Policji powinni wręczyć Ci pisemne pouczenie, na które składa się lista przepisów … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | 7 komentarzy