Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń

Czy sprawca wypadku drogowego może żądać od zakładu ubezpieczeń zwrotu orzeczonego w postępowaniu karnym obowiązku naprawienia szkody?

Kontekst prawny sprawcy wypadku drogowego W prawie polskim, sprawca wypadku drogowego może mieć nałożony obowiązek naprawienia szkody w ramach postępowania…

Czytaj

Czy przyczynienie się poszkodowanego zawsze oznacza obniżenie odszkodowania?

Wprowadzenie do koncepcji przyczynienia się poszkodowanego Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody jest ważną koncepcją w prawie odszkodowawczym.…

Czytaj

Jakie kryteria decydują o stopniu przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody?

Czym jest „przyczynienie się do powstania lub zwiększenia szkody”? Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody to koncepcja prawna,…

Czytaj

Podróżowanie bez zapiętych pasów bezpieczeństwa przez poszkodowanego a wysokość odszkodowania

Jak brak zapiętych pasów bezpieczeństwa wpływa na odszkodowanie? Podróżowanie bez zapiętych pasów bezpieczeństwa może mieć istotny wpływ na wysokość odszkodowania…

Czytaj

Odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń o przyznaniu roszczeń z OC sprawcy wypadku

Co zrobić, gdy nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela? W sytuacji, gdy nie zgadzasz się z decyzją zakładu ubezpieczeń dotyczącą…

Czytaj

Kapitalizacja renty z OC sprawcy wypadku

Czym jest kapitalizacja renty z OC sprawcy wypadku? Kapitalizacja renty z OC sprawcy wypadku to proces, w którym przysługujące poszkodowanemu…

Czytaj

Jak uzyskać wyższą kwotę odszkodowania lub zadośćuczynienia od przyznanej przez zakład ubezpieczeń ?

Czy można negocjować kwotę odszkodowania lub zadośćuczynienia z ubezpieczycielem? Tak, istnieje możliwość negocjowania kwoty odszkodowania lub zadośćuczynienia z zakładem ubezpieczeń.…

Czytaj

Ugoda z zakładem ubezpieczeń

Czym jest ugoda z zakładem ubezpieczeń? Ugoda z zakładem ubezpieczeń to porozumienie między poszkodowanym a ubezpieczycielem, które ma na celu…

Czytaj

Przyczynienie się poszkodowanego do zwiększenia rozmiaru szkody z uwagi na brak zapiętych pasów bezpieczeństwa

Jak brak zapiętych pasów bezpieczeństwa wpływa na rozmiar szkody w wypadku drogowym? Brak zapiętych pasów bezpieczeństwa przez poszkodowanego w wypadku…

Czytaj

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w sprawie o wypadek drogowy za szkodę wynikającą z siły wyższej

Co oznacza pojęcie „siły wyższej” w kontekście wypadków drogowych? Siła wyższa w kontekście wypadków drogowych odnosi się do zdarzeń nieprzewidywalnych…

Czytaj
Back to top button