Renta

Kapitalizacja renty z OC sprawcy wypadku

Czym jest kapitalizacja renty z OC sprawcy wypadku? Kapitalizacja renty z OC sprawcy wypadku to proces, w którym przysługujące poszkodowanemu…

Czytaj

Ugoda z zakładem ubezpieczeń

Czym jest ugoda z zakładem ubezpieczeń? Ugoda z zakładem ubezpieczeń to porozumienie między poszkodowanym a ubezpieczycielem, które ma na celu…

Czytaj

Ogólne warunki ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – O.W.U.

Czym są Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC (O.W.U.)? Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC (O.W.U.) to dokument, który określa zasady funkcjonowania ubezpieczenia odpowiedzialności…

Czytaj

Czy od kapitalizacji renty przyznanej z OC sprawcy wypadku trzeba zapłacić podatek?

Czy renta otrzymana z OC sprawcy wypadku podlega opodatkowaniu? Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce, renty otrzymane z tytułu ubezpieczenia…

Czytaj

Renta na zwiększone potrzeby z OC sprawcy wypadku

Czym jest renta na zwiększone potrzeby i kiedy przysługuje? Renta na zwiększone potrzeby jest formą odszkodowania, która ma na celu…

Czytaj

Renta za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość z OC sprawcy wypadku

Co oznacza renta za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość? Renta za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość to rodzaj…

Czytaj

Renta wyrównawcza z tytułu utraconego dochodu z OC sprawcy wypadku

Co to jest renta wyrównawcza z OC sprawcy wypadku? Renta wyrównawcza z tytułu utraconego dochodu z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)…

Czytaj

Renta alimentacyjna z OC sprawcy wypadku

Co to jest renta alimentacyjna z OC sprawcy wypadku? Renta alimentacyjna z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy wypadku to forma…

Czytaj

Świadczenia należne w związku z wypadkiem komunikacyjnym z OC sprawcy wypadku

Czym są świadczenia należne z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego? Świadczenia należne z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy wypadku komunikacyjnego to…

Czytaj

Niezdolność do pracy

Czym jest niezdolność do pracy i jak jest definiowana? Niezdolność do pracy jest terminem prawnym, który odnosi się do sytuacji,…

Czytaj
Back to top button