Archiwum kategorii: Dowody i dokumenty

Wypadek cudzoziemca w Polsce

W swojej praktyce oraz częściej spotykam się z sytuacją, gdy osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym jest cudzoziemiec. W tej sytuacji powstaje wątpliwość, czy szkodę poniesioną przez cudzoziemca w Polsce należy likwidować w jego kraju ojczystym, czy można to zrobić na … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Inne, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Sprawca wypadku śmiertelnego nie przyznaje się do jego spowodowania.

Kiedy dochodzi do wypadku samochodowego, może zdarzyć się sytuacja, że osoba, która wypadek spowodowała do tego się nie przyznaje. Jeśli osoba, która spowodowała wypadek nie przyznaje się do winy, może to być spowodowane zarówno jej nieświadomością co do swojej winy … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Brak świadków a ustalenie okoliczności wypadku śmiertelnego

Wypadek komunikacyjny może zdarzyć się właściwie w każdym miejscu, gdzie dopuszczone jest poruszanie się pojazdów. Przy niezachowaniu należytej ostrożności, czy niedostosowaniu prędkości jazdy do warunków panujących na drodze, nietrudno o kolizję, a nawet poważniejszy wypadek. Są miejsca, w których do … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Czy pojazd nie będący w ruchu może być sprawcą wypadku ?

Zgodnie z definicją z art. 34 § 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Komisje lekarskie powoływane przez zakłady ubezpieczeń

W trakcie procesu likwidacji szkody zakłady ubezpieczeń często wysyłają wezwanie do osoby poszkodowanej, by stawiła się we wskazanym terminie na komisje lekarską celem oceny procentowego uszczerbku poniesionego przez nią w wyniku wypadku. Temat komisji lekarskich rodzi wiele pytań ze strony … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Dowody i dokumenty, Modyfikacja wysokości świadczeń, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły | 13 komentarzy

Niezakończone leczenie a odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek

Osoba poszkodowana w wyniku wypadku drogowego, często przez bardzo długi okres czasu nie może wrócić do pełnej sprawności i normalnego funkcjonowania. Czasem zdarzają się takie sytuacje, gdy leczenie i następująca po nim rehabilitacja trwają przez wiele lat, a ich wyników … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Modyfikacja wysokości świadczeń, Odszkodowanie, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 7 komentarzy

Dostęp poszkodowanego w wypadku drogowym do akt sprawy karnej

W sytuacji, gdy przeciwko sprawcy wypadku drogowego wszczęto postępowanie karne, dla osoby poszkodowanej w wypadku, kwestią istotną może okazać się dostęp do akt sprawy tego postępowania, szczególnie w kontekście dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z ubezpieczenia OC. Zastosowanie w tym przypadku znajdują … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Prawidłowa forma umocowania pełnomocnika w postępowaniu przed zakładem ubezpieczeń o wypłatę odszkodowania

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie: jakie są obowiązkowe elementy pełnomocnictwa udzielanego przez poszkodowanego w wypadku drogowym; jakie wymagania co do formy pełnomocnictwa stawiają przed poszkodowanymi zakłady ubezpieczeń. Poszkodowany w wypadku drogowym, który chce dochodzić odszkodowania od zakładu ubezpieczeń powinien rozważyć, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Inne, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Postępowanie Sądowe, Wszystkie artykuły | 9 komentarzy

Jak uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej potrzebnej do zgłoszenia szkody do Zakładu Ubezpieczeń?

Zgodnie z art.6 Kodeksu Cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Zacytowany wyżej przepis obowiązuje również w postępowaniu przed Zakładem Ubezpieczeń dotyczącym likwidacji, tj. naprawienia szkody wynikającej z kolizji drogowej lub wypadku drogowego. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Modyfikacja wysokości świadczeń, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Co zrobić, gdy Policjant odmówi udostępnienia dokumentów potwierdzających kolizję lub wypadek drogowy?

Celem niniejszego artykułu jest : opisanie sytuacji, w których uzyskanie przez osobę poszkodowaną w wypadku lub kolizji drogowej dostępu do dokumentów z Policji potwierdzających kolizję lub wypadek drogowy jest niezbędne przy dochodzeniu od Zakładu Ubezpieczeń wypłaty odszkodowania; przedstawienie procedury uzyskiwania z … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Postępowanie karne, Wszystkie artykuły | 3 komentarze