Odszkodowanie

Dochodzenie wypłaty odszkodowania, które uległo przedawnieniu

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych jest kluczowym aspektem w prawie cywilnym, który może wpłynąć na możliwość dochodzenia odszkodowania. Zgodnie z polskim prawem,…

Czytaj

Czy osoba poszkodowana w wypadku drogowym może żądać zwrotu kosztów prywatnego leczenia? – przegląd orzecznictwa

Poszkodowani w wypadkach drogowych często stają przed wyborem między leczeniem publicznym a prywatnym. Wiele osób decyduje się na prywatne leczenie,…

Czytaj

Czy osoba poszkodowana w wypadku drogowym może żądać kwoty niezbędnej do zakupu specjalistycznego samochodu?- przegląd orzecznictwa

Wprowadzenie do problematyki Zdarza się, że w wyniku wypadku drogowego poszkodowani doznają poważnych obrażeń, które znacząco wpływają na ich codzienne…

Czytaj

Jak rozumieć szkodę związaną z ruchem pojazdów?

Definicja szkody związanej z ruchem pojazdów Szkoda związana z ruchem pojazdów odnosi się do wszelkich uszczerbków na zdrowiu, uszkodzeń lub…

Czytaj

Czy sprawca wypadku drogowego może żądać od zakładu ubezpieczeń zwrotu orzeczonego w postępowaniu karnym obowiązku naprawienia szkody?

Kontekst prawny sprawcy wypadku drogowego W prawie polskim, sprawca wypadku drogowego może mieć nałożony obowiązek naprawienia szkody w ramach postępowania…

Czytaj

Czy przyczynienie się poszkodowanego zawsze oznacza obniżenie odszkodowania?

Wprowadzenie do koncepcji przyczynienia się poszkodowanego Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody jest ważną koncepcją w prawie odszkodowawczym.…

Czytaj

Jakie kryteria decydują o stopniu przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody?

Czym jest „przyczynienie się do powstania lub zwiększenia szkody”? Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody to koncepcja prawna,…

Czytaj

Podróżowanie bez zapiętych pasów bezpieczeństwa przez poszkodowanego a wysokość odszkodowania

Jak brak zapiętych pasów bezpieczeństwa wpływa na odszkodowanie? Podróżowanie bez zapiętych pasów bezpieczeństwa może mieć istotny wpływ na wysokość odszkodowania…

Czytaj

Jak uzyskać wyższą kwotę odszkodowania lub zadośćuczynienia od przyznanej przez zakład ubezpieczeń ?

Czy można negocjować kwotę odszkodowania lub zadośćuczynienia z ubezpieczycielem? Tak, istnieje możliwość negocjowania kwoty odszkodowania lub zadośćuczynienia z zakładem ubezpieczeń.…

Czytaj

Ugoda z zakładem ubezpieczeń

Czym jest ugoda z zakładem ubezpieczeń? Ugoda z zakładem ubezpieczeń to porozumienie między poszkodowanym a ubezpieczycielem, które ma na celu…

Czytaj
Back to top button