Archiwum kategorii: Odszkodowanie za pojazd

Czy właściciel samochodu ma prawo do odszkodowania z OC za wypadek spowodowany przez kierowcę, któremu powierzył samochód?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych bardzo szczegółowo reguluje dwa podstawowe rodzaje ubezpieczenia obowiązkowego OC, mianowicie jest to ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów oraz ubezpieczenie OC rolników. W przedmiotowym artykule przedstawię problematykę uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jak wynika z art. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Odszkodowanie za pojazd, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Kto ponosi odpowiedzialność za spowodowanie wypadku drogowego przez osobę, której pożyczył samochód?

Na wstępie należy zauważyć, że art 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych jednoznacznie wskazuje, że: „Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Odszkodowanie za pojazd, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Żądanie zwrotu kosztów nowych części do samochodu uszkodzonego w wyniku wypadku drogowego

Dochodzenie odszkodowania, a więc naprawienia szkody poniesionej w wyniku wypadku komunikacyjnego od zakładu ubezpieczeń następuje na podstawie art. 361 i 363 kodeksu cywilnego. Zgodnie z ich treścią: 361 k.c. – Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Modyfikacja wysokości świadczeń, Odszkodowanie za pojazd, Wszystkie artykuły | 3 komentarze

Oświadczenie sprawcy wypadku drogowego, a wypłata odszkodowania i zadośćuczynienia

Jak zostało opisane w artykule pt. Czy wezwać policję na miejsce wypadku drogowego, Postępowanie w razie wypadku drogowego zostało uregulowane w art. 44 ustawy prawo o ruchu drogowym zgodnie, z którym: Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dowody i dokumenty, Odszkodowanie, Odszkodowanie za pojazd, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | 3 komentarze

Umowa ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego

W tym artykule krótko wyjaśnię jakie są najważniejsze cechy umowy ubezpieczenia OC regulowanej przez ustawę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego, zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jest … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Inne, Odszkodowanie, Odszkodowanie za pojazd, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, gdy do wypadku drogowego doszło z wyłącznej winy osoby trzeciej

Ogólną zasadą odpowiedzialności posiadacza pojazdu wobec innych uczestników ruchu drogowego jest zasada ryzyka. Zasada ta oparta jest o pogląd, że kto posługuje się rzeczą poruszaną za pomocą sił przyrody, a zatem stanowiącą potencjalne zagrożenie dla innych osób, ponosi odpowiedzialność za … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Modyfikacja wysokości świadczeń, Odszkodowanie, Odszkodowanie za pojazd, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | Jeden komentarz

Pojęcie pojazdu mechanicznego w sprawach o wypłatę od zakładu ubezpieczeń odszkodowania z OC sprawcy wypadku

Na gruncie prawa cywilnego mamy do czynienia z dwoma definicjami pojazdu. Zgodnie z art. 436 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność przewidzianą w artykule poprzedzającym ponosi również samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Jednakże gdy posiadacz samoistny … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Odszkodowanie, Odszkodowanie za pojazd, Wszystkie artykuły | Jeden komentarz

Odpowiedzialność cywilna Zakładu Ubezpieczeń przy wypadku polegającym na zderzeniu się pojazdów

Celem niniejszego artykułu jest: stwierdzenie na jakich zasadach ponosi się odpowiedzialność przy wypadku polegającym na zderzeniu się pojazdów; wskazanie co to jest wypadek polegający na zderzeniu się pojazdów; przedstawienie jakie materiały należy zgromadzić, aby udowodnić winę jednego z kierowców, a … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Definicje, Odszkodowanie, Odszkodowanie za pojazd, Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, Wszystkie artykuły, Zadośćuczynienie | Jeden komentarz