Definicje

Ogólne warunki ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – O.W.U.

Czym są Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC (O.W.U.)? Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC (O.W.U.) to dokument, który określa zasady funkcjonowania ubezpieczenia odpowiedzialności…

Czytaj

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w sprawie o wypadek drogowy za szkodę wynikającą z siły wyższej

Co oznacza pojęcie „siły wyższej” w kontekście wypadków drogowych? Siła wyższa w kontekście wypadków drogowych odnosi się do zdarzeń nieprzewidywalnych…

Czytaj

Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące likwidacji szkód z wypadków komunikacyjnych

Czym są wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych? Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jako organ nadzorujący rynek finansowy,…

Czytaj

Termin zawarcia i rozwiązania umowy ubezpieczenia OC z Zakładem Ubezpieczeń

Jakie są terminy zawarcia umowy ubezpieczenia OC? Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) jest niezbędne dla każdego właściciela pojazdu poruszającego…

Czytaj

Pojęcie związku przyczynowo – skutkowego w sprawach o odszkodowanie za szkodę wynikającą z wypadku drogowego

Co to jest związek przyczynowo-skutkowy w kontekście odszkodowań za wypadki drogowe? Związek przyczynowo-skutkowy w sprawach o odszkodowanie za wypadki drogowe…

Czytaj

Komisje lekarskie powoływane przez zakłady ubezpieczeń

Czym są komisje lekarskie powoływane przez zakłady ubezpieczeń? Komisje lekarskie powoływane przez zakłady ubezpieczeń to zespoły specjalistów medycznych, które mają…

Czytaj

Czy pojazd nie będący w ruchu może być sprawcą wypadku?

Czy pojazd stojący może być uznany za sprawcę wypadku? Powszechnie przyjmuje się, że sprawcą wypadku jest zazwyczaj pojazd będący w…

Czytaj

Renta na zwiększone potrzeby z OC sprawcy wypadku

Czym jest renta na zwiększone potrzeby i kiedy przysługuje? Renta na zwiększone potrzeby jest formą odszkodowania, która ma na celu…

Czytaj

Renta za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość z OC sprawcy wypadku

Co oznacza renta za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość? Renta za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość to rodzaj…

Czytaj

Renta wyrównawcza z tytułu utraconego dochodu z OC sprawcy wypadku

Co to jest renta wyrównawcza z OC sprawcy wypadku? Renta wyrównawcza z tytułu utraconego dochodu z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)…

Czytaj
Back to top button