admin

Odszkodowanie

Jakie kryteria decydują o stopniu przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody?

Czym jest „przyczynienie się do powstania lub zwiększenia szkody”? Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody to koncepcja prawna,…

Czytaj
Odszkodowanie

Podróżowanie bez zapiętych pasów bezpieczeństwa przez poszkodowanego a wysokość odszkodowania

Jak brak zapiętych pasów bezpieczeństwa wpływa na odszkodowanie? Podróżowanie bez zapiętych pasów bezpieczeństwa może mieć istotny wpływ na wysokość odszkodowania…

Czytaj
Modyfikacja wysokości świadczeń

Odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń o przyznaniu roszczeń z OC sprawcy wypadku

Co zrobić, gdy nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela? W sytuacji, gdy nie zgadzasz się z decyzją zakładu ubezpieczeń dotyczącą…

Czytaj
Modyfikacja wysokości świadczeń

Kapitalizacja renty z OC sprawcy wypadku

Czym jest kapitalizacja renty z OC sprawcy wypadku? Kapitalizacja renty z OC sprawcy wypadku to proces, w którym przysługujące poszkodowanemu…

Czytaj
Modyfikacja wysokości świadczeń

Jak uzyskać wyższą kwotę odszkodowania lub zadośćuczynienia od przyznanej przez zakład ubezpieczeń ?

Czy można negocjować kwotę odszkodowania lub zadośćuczynienia z ubezpieczycielem? Tak, istnieje możliwość negocjowania kwoty odszkodowania lub zadośćuczynienia z zakładem ubezpieczeń.…

Czytaj
Modyfikacja wysokości świadczeń

Ugoda z zakładem ubezpieczeń

Czym jest ugoda z zakładem ubezpieczeń? Ugoda z zakładem ubezpieczeń to porozumienie między poszkodowanym a ubezpieczycielem, które ma na celu…

Czytaj
Modyfikacja wysokości świadczeń

Przyczynienie się poszkodowanego do zwiększenia rozmiaru szkody z uwagi na brak zapiętych pasów bezpieczeństwa

Jak brak zapiętych pasów bezpieczeństwa wpływa na rozmiar szkody w wypadku drogowym? Brak zapiętych pasów bezpieczeństwa przez poszkodowanego w wypadku…

Czytaj
Definicje

Ogólne warunki ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – O.W.U.

Czym są Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC (O.W.U.)? Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC (O.W.U.) to dokument, który określa zasady funkcjonowania ubezpieczenia odpowiedzialności…

Czytaj
Definicje

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w sprawie o wypadek drogowy za szkodę wynikającą z siły wyższej

Co oznacza pojęcie „siły wyższej” w kontekście wypadków drogowych? Siła wyższa w kontekście wypadków drogowych odnosi się do zdarzeń nieprzewidywalnych…

Czytaj
Definicje

Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące likwidacji szkód z wypadków komunikacyjnych

Czym są wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych? Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jako organ nadzorujący rynek finansowy,…

Czytaj
Back to top button