Odszkodowanie

Czy osoba poszkodowana w wypadku drogowym może żądać kwoty niezbędnej do zakupu specjalistycznego samochodu?- przegląd orzecznictwa

Wprowadzenie do problematyki

Zdarza się, że w wyniku wypadku drogowego poszkodowani doznają poważnych obrażeń, które znacząco wpływają na ich codzienne funkcjonowanie. W takich przypadkach, poszkodowani mogą potrzebować specjalistycznego samochodu dostosowanego do ich nowych potrzeb. Powstaje pytanie, czy w ramach odszkodowania od ubezpieczyciela można domagać się kwoty niezbędnej na zakup takiego pojazdu.

Orzecznictwo w tej kwestii

Przegląd orzecznictwa w Polsce pokazuje, że sądy często przychylają się do potrzeb poszkodowanych w zakresie finansowania specjalistycznych potrzeb, w tym zakupu dostosowanego pojazdu. Odszkodowanie ma na celu przywrócenie poszkodowanego do stanu możliwie zbliżonego do tego sprzed wypadku, co obejmuje także kompensowanie utraty mobilności.

Kryteria uwzględnienia roszczeń o zakup specjalistycznego samochodu

Aby roszczenie o zakup specjalistycznego samochodu było uznane, muszą zostać spełnione pewne kryteria. Sądy zazwyczaj biorą pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności poszkodowanego, jego indywidualne potrzeby oraz to, w jaki sposób zakup samochodu wpłynie na jego życie. Konieczne jest przedstawienie odpowiednich dowodów, takich jak zaświadczenia lekarskie i opinie ekspertów.

Przykłady z orzecznictwa

W polskim orzecznictwie można znaleźć przykłady, gdzie sądy przyznawały poszkodowanym odszkodowania na zakup specjalistycznych pojazdów. W jednym z przypadków, sąd uznał, że zakup specjalnie dostosowanego pojazdu jest uzasadniony ze względu na poważny uraz kręgosłupa i konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego.

Proces dochodzenia roszczeń o zakup specjalistycznego samochodu

Dochodzenie roszczeń o zakup specjalistycznego samochodu wymaga skrupulatnego przygotowania i często wsparcia prawnego. Poszkodowani powinni zgromadzić niezbędne dowody medyczne, a także, jeśli to możliwe, ekspertyzy potwierdzające potrzebę zakupu pojazdu dostosowanego do ich stanu zdrowia. Proces ten może wymagać negocjacji z ubezpieczycielem lub postępowania sądowego.

Podsumowanie

Osoby poszkodowane w wypadkach drogowych, które w wyniku odniesionych obrażeń wymagają specjalistycznego samochodu, mają prawo domagać się od ubezpieczyciela pokrycia kosztów jego zakupu. Kluczowe jest tutaj udowodnienie, że taki zakup jest niezbędny do poprawy jakości życia i kompensaty za utracone zdolności. Rozpatrywanie takich roszczeń zawsze odbywa się indywidualnie, z uwzględnieniem konkretnych okoliczności i potrzeb poszkodowanego.

Podobne

Back to top button