Renta wyrównawcza z tytułu utraconego dochodu z OC sprawcy wypadku

W poprzednim artykule pt. „Renta z OC sprawcy wypadku” opisałem jakich świadczeń rentowych może dochodzić osoba poszkodowana w wypadku drogowym w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Celem niniejszego artykułu jest natomiast dokładne opisanie renty z tytułu utraconego dochodu, zwanej również rentą wyrównawczą, tj:

 • Podstawy prawnej dochodzenia renty;
 • Przesłanek i podstaw jej uzyskania;
 • Sposobu ustalenia wysokości renty z tytułu utraconego dochodu
 • Praktycznych aspektów dochodzenia świadczenia.

 

Podstawy prawne dochodzenia renty z tytułu utraconego dochodu

Podstawą prawną dochodzenia renty z tytułu utraconego dochodu jest art. 444 § 2 kodeksu cywilnego zgodnie z którym: „Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty

Renta z tytułu utraconego dochodu ma na celu naprawienie szkody przyszłej, wyrażającej się w wydatkach na zwiększenie potrzeb oraz w nieosiągnięciu tych zarobków i innych korzyści majątkowych, jakie osoba poszkodowana osiągnęłaby w przyszłości, gdyby nie doznała rozstroju zdrowia.

Rozmiar tych wydatków i rozmiar utraconych korzyści powinny wyznaczyć wysokość renty. Szkoda wyraża się różnicą pomiędzy zarobkami, jakie osoba poszkodowana mógłby osiągnąć w okresie objętym rentą, a wszelkimi dochodami. Dodatek jest niewątpliwie dochodem, a zatem powinien być uwzględniony przy obliczaniu renty uzupełniającej.

 

Przesłanki i podstawy uzyskania renty z tytułu utraconego dochodu

By uzyskać rentę z tytułu utraconego dochodu należy spełnić łącznie następujące przesłanki:

 • Uszkodzenie ciała odniesione w wyniku wypadku musi mieć charakter trwały;
 • Osoba poszkodowana musi wykazać całkowitą lub częściową niezdolność do wykonywania pracy;
 • Niezdolność do wykonywania pracy u osoby poszkodowanej musi być spowodowana przez lub być konsekwencją uszkodzenia ciała odniesionego w wyniku wypadku;

Ustalenie wysokości renty z tytułu utraconego dochodu

Podstawową zasadą przy szacowaniu wysokości renty z tytułu utraconego dochodu jest przyjęcie, iż szkoda wyraża się różnicą między potencjalnymi dochodami, jakie osoba poszkodowana osiągnęłaby w okresie objętym rentą, gdyby nie doznała uszkodzenia ciała, a wszelkimi dochodami, jakie może faktycznie w tym okresie osiągnąć bez zagrożenia stanu zdrowia.

Przyjmuje się więc hipotezę i ocenia, jakie dochody osoba poszkodowana osiągałaby, gdyby nie wystąpił wypadek. Jeżeli osoba poszkodowana w chwili wypadku pracowała jest to dość proste. Wystarczy bowiem udokumentować zarobki jakie osiągała przed wypadkiem poprzez przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia z zakładu pracy.

Wysokość osiąganego przez osobę poszkodowaną dochodu przed wypadkiem wylicza się przy uwzględnieniu wszystkich jego składników, do których możemy zaliczyć m.in:

 • wynagrodzenie zasadnicze wraz z pochodnymi, np. dodatkiem stażowym,
 • premie, nagrody,
 • nadgodziny,
 • dodatkową pracę, w tym różne prace zlecone,
 • możliwość osiągania dodatkowych dochodów, np. kelnerzy często dostają napiwki,
 • inne dochody poza wykonywaniem pracy.

 

Sytuacja komplikuje się, gdy szkoda, która jest trwała, powstaje w dzieciństwie, w trakcie nauki w szkole bądź na studiach, czyli przed podjęciem przez osobę poszkodowaną jakiejkolwiek pracy, a nawet zdobyciem wiedzy i doświadczenia, które mogłoby wskazywać na wykonywany przez nią w przyszłości zawód.

W takiej sytuacji do ustalenia wysokości zarobku będącego podstawą wyliczenia wysokości należnej osobie poszkodowanej renty niezbędne jest wnioskowanie przez analogię i przyjmowanie założenia, iż poszkodowany osiągałby podobne dochody, zarobki, jakie osiągają jego koledzy, czy koleżanki, np. ze studiów. Często stosowane jest również odniesienie do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia według wyliczenia GUS.

 

Praktyczne aspekty dochodzenia świadczenia rentowego

 • Nie jest możliwie zasądzenie renty w momencie, gdy szkoda, która jest podstawą ustalenia renty, jeszcze nie nastąpiła. Szkoda ta powinna bowiem już istnieć w momencie wydania orzeczenia w tym przedmiocie. Z tych powodów nie jest możliwe przyznanie renty z powodu utraty częściowej lub całkowitej zdolności do pracy na rzecz małoletniego, który jeszcze nie pracował.
 • W szczególnych okolicznościach możliwe jest przyznanie renty dla małoletniego z zastrzeżeniem daty przyszłej, od której stanie się ona wymagalna.
 • Wymiar renty z tytułu utraconego dochodu może podlegać zmianom, tzn. zmniejszać się lub zwiększać w zależności od sytuacji i perspektyw osoby poszkodowanej. Zmiany wymiaru renty można żądać w każdym czasie.
 • Zasadność aktualnego wymiaru może badać także zobowiązany do wypłaty renty zakład ubezpieczeń.

kontakt: tel: 697 053 659 

e-mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Definicje, Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, Renta, Wszystkie artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na Renta wyrównawcza z tytułu utraconego dochodu z OC sprawcy wypadku

 1. Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. Agnieszka pisze:

  Dzień dobry. Proszę o pomoc…. mój mąż uległ wypadkowi samochodowemu w 2008 roku ( wypadek był bardzo poważny pół roku w śpiączce złamany kręgosłup, pęknięta czaszka i zmiażdżona lewa ręka oraz poważny uraz płuc) z tego tytułu mąż uzyskał z OC sprawcy zadośćuczynienie za krzywdy psychiczne i zwrot kosztów leczenia oraz otrzymuje rentę z OC sprawcy dużo niższą niż jego zarobki przed wypadkiem. No i moje pytanie dotyczy właśnie reny ( z ZUSu nic się nie należy z powodu zbyt krótkiego stażu ubezpieczeniowego). Do tej pory mąż miał przyznany znaczny stopien niepełnosprawności i całkowitą niezdolność do pracy przyznany przaz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności i renta była przyznana na podstawie tego orzeczenia, natomiast teraz otrzymał umiarkowany stopień niepełnosprawności i możliwość pracy w warunkach pracy chronionej. Moje pytanie brzmi: jaki wpływ ma przyznane orzeczenia na rentę z ubezpieczenia z OC sprawcy, czy ubezpieczyciel może odbebrać lub obniżyć mężowi rentę bo został uznany za zdolnego do pracy. Mąż ma całkowicie niesprawną lewą rękę opadający nadgarstek i uszkodzony splot barkowy, astmę oskrzelową, zwężenie krtani po tracheotomii i bóle szyi i karku poza tym boi się jeździć samochodem ( każdy wyjazd wiąże się z dusznością i kaszlem doprowadzającym do wymiotów), a mieszkamy na wsi i w pobliżu pracy nie znajdzie choć by na uszach miał stanąć . Nie wiem co robić mam jeszcze 2 dni na odwołanie od decyzji o stopniu niepełnosprawności. Bardzo proszę o pomoc.

  • Szanowna Pani,

   Niestety zakład ubezpieczeń ma możliwość obniżenia renty, jeżeli stan zdrowia męża się poprawi i będzie on zdolny do wykonywania pracy.
   Istnieje jednak możliwość kapitalizacji renty w obecnej wysokości, do jednorazowego świadczenia.
   Po jego wypłacie nie grozi już Państwu obniżenie renty.

   Warto również rozważyć wniesienie odwołania od decyzji o stopniu niepełnoprawności, gdyż może uda się utrzymać poprzednie ustalenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *